E-novica ZSSS št. 20/2023 (19. 5. 2023): 15. kongres ETUC, 23.-26. maj 2023, Berlin

Od 23. do 26. maja 2023 bo v Berlinu v Nemčiji potekal 15. kongres Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je njena polnopravna članica že od leta 1999.

Dogodka se bo udeležilo približno 600 nacionalnih sindikalnih delegatov, vključno z generalnimi sekretarji in/ali predsedniki 93 nacionalnih sindikalnih organizacij iz 41 evropskih držav, 10 evropskih sektorskih sindikalnih zvez ter posebni gostje iz Evrope in širše. Voditelji evropskih sindikatov bodo štiri dni razpravljali o sindikalnih zahtevah in prednostnih nalogah za zagotovitev pravičnega dogovora za delavce. Izmenjali bodo mnenja o prenovi sindikatov, prihodnosti dela, novem gospodarskem modelu za ljudi in planet, prihodnosti Evrope in močnejši ETUC.

Na kongresu bodo obeležili tudi 50 let Evropske konfederacije sindikatov: 50 let boja za delavce.

Kongres bo izvolil novo vodstveno ekipo ETUC, potrdil poročilo o delu za obdobje 2019-2023, spremenil ustavo ETUC ter sprejel ključne dokumente, vključno z berlinskim manifestom in akcijskim programom ETUC 2023-2027. Z veseljem sporočamo, da je med tremi kandidati za konfederalne sekretarje tudi Tea Jarc, trenutna predsednica Sindikata Mladi Plus, ki je v sestavi ZSSS.

Med drugim bo sprejet tudi akcijski program ETUC za obdobje 2023-2027 z naslovom Skupaj za pravičen dogovor za delavce. V njem bo v poglavju št. 2.3. ocena trenutnega stanja varnosti in zdravja pri delu v EU in napoved prioritet ETUC na tem področju v obdobju 2023-2027.

Prevod v slovenščino osnutka poglavja 2.3. Varovanje zdravja in varnosti pri delu najdete na tej povezavi.

Predloge dokumentov, ki jih bo sprejemal 15. kongres ETUC, v angleščini in francoščini najdete na tej povezavi. Od 23. 5. 2023 dalje bodo na tej povezavi tudi posnetki razprav z izbranih sej.

Vabljeni k ogledu!