E-novica ZSSS št. 5/2023 (3. 2. 2023): 4. februar – svetovni dan boja proti raku

Na Svetovnem vrhu boja proti raku v novem tisočletju je bila 4. februarja 2000 v Parizu sprejeta Pariška listina, katere namen je napredek v boju proti raku kot drugem najpogostejšem vzroku umiranja. S Pariško listino je bil med drugim 4. februar razglašen za svetovni dan boja proti raku.

Boriti se je treba tudi proti poklicnemu raku, zaradi katerega v Evropi vsako leto umre 100.000 ljudi, ker so bili na svojem delovnem mestu izpostavljeni rakotvornim snovem. Svetovni dan boja proti raku je priložnost, da si podrobno ogledamo svoje delovno okolje in preverimo, ali smo izpostavljeni karcinogenom. Tveganje je možno zaradi:

  1. rakotvornih snovi, s katerimi delamo,
  2. rakotvornih snovi, ki nastajajo med nekaterimi delovnimi procesi,
  3. izpostavljenosti med čiščenjem in vzdrževanjem.

 

Ustavimo poklicnega raka! Mogoče ga je preprečiti z zmanjšanjem izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu.

 

Več o karcinogenih na delovnih mestih na teh povezavah:

Karcinogeni/ Mutageni / Teratogeni

Informativni listi o karcinogenih, reprotoksinih, hormonskih motilcih, alergenih

Azbest – najpogostejši ubijalec na delovnem mestu

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

 

Glej tudi:

Več o svetovnem dnevu boja proti raku na tej povezavi

Načrt za rakotvorne snovi (Roadmap on Carcinogenes) na tej povezavi