E-novica ZSSS št. 54/2021 (29. 9. 2021): Ali velja COVID-19 v EU za poklicno bolezen ali za poškodbo pri delu?

Seznam poklicnih bolezni določa, katere bolezni veljajo kot poklicne. Kadar delavec oboli zaradi poklicne bolezni, so mu v invalidskem in zdravstvenem zavarovanju priznane občutno višje pravice. V letu 2020 smo vas obvestili o pozivu predsednice ZSSS Lidije Jerkič, naj se za COVID-19 v Sloveniji prizna status poklicne bolezni, kadar do okužbe pride na delovnem mestu. Toda v Sloveniji je tej bolezni priznan status poškodbe pri delu. Več o tem lahko preberete v arhivu naših e-novic št. 18/2020 in 22/2020. Tudi Evropska konfederacija sindikatov ETUC si prizadeva, da bi EU vnesla  COVID-19 v svoj seznam poklicnih bolezni, ki jih v sprejem priporoča državam članicam.

Tokrat vas seznanjamo s poročilom EUROSTAT, statističnega urada Evropske unije, v katerih od 27 držav članic EU in dodatno v državah EFTA velja COVID-19 za poklicno bolezen in v katerih za poškodbo pri delu. To mora EUROSTAT seveda razčistiti že zato, ker objavlja statistiko o številu poškodb pri delu in poklicnih boleznih v državah članicah EU.

Poročilo kaže, da sicer v vseh državah priznavajo poklicni vzrok za okužbo z COVID-19, da pa so razlike glede na kriterije varnosti in zdravja pri delu. Nekatere države COVID-19 priznavajo izključno kot poklicno bolezen, v drugih državah kot izključno poškodbo pri delu in v tretjih državah je covid-19 lahko v enih dejavnostih poklicna bolezen in v drugih poškodba pri delu.

Največ – 17 držav – priznava COVID-19 kot poklicno bolezen: Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Češka, Estonija, Francija, Madžarska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, in Švedska. V državah EFTA sta to tudi Švica in Norveška.

Tri države Covid-19 priznavajo izključno kot poškodbo pri delu: Italija, Španija in Slovenija.

Pet držav COVID-19 v nekaterih primerih priznajo kot poklicno bolezen in v drugih kot poškodbo pri delu: Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija in Finska. Poklicna bolezen je priznana le, če do okužbe pride v izbranih dejavnostih – zlasti v zdravstvu in socialnem varstvu ter ponekod tudi v drugih dejavnostih, kjer imajo zaposleni pogost stik z ljudmi, pa ni mogoče zagotoviti razdalje vsaj 1,5 m.

V Grčiji in Irski pa sicer priznavajo poklicni vzrok COVID-19, vendar se niso opredelili ali gre za poklicno bolezen ali poškodbo pri delu.

Poročilo EUROSTAT (v angleščini) na tej povezavi

Slovenski veljavni seznam poklicnih bolezni je zapisan v prilogi sicer leta 2013 razveljavnega Pravilnika o poklicnih boleznih na tej povezavi