E-novica ZSSS 8/2021 (11. 2. 2021): Center za zastrupitve je na UKC Ljubljana

Delavci se na delovnih mestih lahko srečajo z najrazličnejšimi nevarnimi kemikalijami. Nujno je zato vedeti, kako pravilno postopati v primeru zastrupitve. Obveščamo vas, da od 1. 1. 2021 dalje v skladu z uredbo 2017/542 v vsej EU in torej tudi v Sloveniji nacionalni centri za zastrupitve dokončno razpolagajo s ključnimi podatki, potrebnimi za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru zastrupitev s katerokoli od nevarnih kemikalij. Na podlagi te uredbe EU se namreč zbirajo informacije o nevarnih zmeseh, ki so v uporabi na slovenskem trgu, da lahko nacionalni center za zastrupitve v primeru akutne zastrupitve človeka v najkrajšem času določi način protiukrepanja in posledično omili/prepreči posledice zastrupitve. Vsi zavezanci (iz Slovenije in vseh  drugih držav članic EU), ki dajejo nevarno zmes v promet v Sloveniji, morajo zahtevane informacije predložiti  preko portala Evropske agencije za kemikalije ECHA.

Slovenski center za zastrupitve je CENTER ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO pri UKC Ljubljana. Najdete ga na teh naslovih: Zaloška 7, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 522 52 83. Vodja centra je doc.dr. Miran Brvar, dr. med.

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo zdravijo vse vrste akutnih in kroničnih zastrupitev ter nudijo 24-urno informacijsko konzultativno službo s področja klinične toksikologije vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom v Sloveniji, na primer farmacevtom, veterinarjem, policistom itd. Pri svojem delu uporabljajo in redno vzdržujejo podatkovne zbirke o toksičnem delovanju zdravil, drog, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstvih, strupenih rastlin, gob in živali. Poleg tega vodijo Register zastrupitev Republike Slovenije, ki vključuje vse zastrupitve in predstavlja pomembno osnovo za preventivno in izobraževalno dejavnost na državni ravni. V Enoti za farmakovigilanco vodijo Register neželenih učinkov zdravil UKC Ljubljana. Imajo depo pomembnejših antidotov, s katerim lahko pomagajo zdravnikom po celi Slovenije, ko se ti srečajo z redko zastrupitvijo in nimajo ustreznih zdravil.

Več o Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo na tej povezavi

Informacije Urada RS za kemikalije o obveznosti uvoznikov in drugih uporabnikov nevarnih snovi na podlagi uredbe 2017/542 najdete na tej povezavi