Cepivo proti COVID-19

 

Posredujemo vam prevod pisma Luce Visentinija, generalnega sekretarka Evropske konfederacije Sindikatov (ETUC) z dne 13. 11. 2020:

Vsem članicam ETUC

V začetku tega tedna je Evropska komisija v imenu vseh držav članic EU odobrila pogodbo z dvema farmacevtskima družbama za 300 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19, ko bosta potrjeni njegova varnost in učinkovitost. Študija je pokazala 90-odstotno učinkovitost cepiva, ki sta ga razvili ti dve družbi.

Ta novica nam vzbuja upanje v času pandemije, ki ima tako rušilne učinke na trge dela in družbe.

Evropska komisija je prevzela pomembno vlogo pri koordinaciji hitrega a varnega razvoja, izdelave in razdeljevanja cepiva proti COVID-19. Podpiramo zlasti cilj, ki si ga je zadala Komisija, da vsem v Evropi pošteno zagotovi dostopnost do brezplačnega cepiva.

Komisija je objavila svoje sporočilo, v katerem določa kako morajo ukrepati države članice, da bodo v celoti pripravljene, ko bo cepivo na voljo – vključno s pripravo nacionalnih strategij za cepljenje.

Sporočilo Komisije vsebuje nekatere pomembne vidike in priporočila – in zlasti naslednje:

  • Država članica naj predvidi brezplačno ponudbo cepiva za COVID-19.
  • Država članica naj za dostavo cepiva za COVID-19 zagotovi usposobljeno osebje ter medicinsko in osebno varovalno opremo.
  • Država članica naj za trenutek, ko bo cepivo na voljo, določi prioritetne skupine ljudi, ki naj vključujejo med drugimi zdravstveno osebje, zaposlene v domovih za starejše, drugo nujno potrebno osebje in delavce, ki jim ni mogoče zagotoviti potrebna fizična razdalja.

Pozivamo vas, da se povežete z vlado vaše države in poskrbite, da bo sledila tem priporočilom ter da jih bo vključila v svojo nacionalno strategijo cepljenja.

Obveščamo vas tudi, da smo Evropski komisiji poslali pismo v zvezi z zgoraj omenjenimi predlaganimi dejavnostmi in da smo zahtevali pojasnila v zvezi z vrsto dodatnih zadev, kakršna je na primer količina nakupljenega cepiva in finančno breme za države članice.

Lep pozdrav,
Luca Visentini, generalni sekretar ETUC
Per Hilmersson, namestnik generalnega sekretarja ETUC

Sporočilo Evropske komisije v slovenščini na tej povezavi:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0680&from=EN

Pismo ETUC Evroposki komisiji na tej povezavi.