COVID-19 in vračanje na delovno mesto / neobvezujoče smernice EU-OSHA

 

Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva, čeprav bodo nekateri restriktivni ukrepi ostali v veljavi še dolgo. Da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v delovnem okolju, ki se je zaradi pandemije COVID-19 močno spremenilo, je EU-OSHA objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«.
Agencija je objavila tudi prevode smernic v vse uradne jezike Evropske unije.

 

Smernice vključujejo primere splošnih ukrepov, ki lahko pomagajo delodajalcem zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, ko bodo ponovno pričeli s poslovanjem. Ne vključujejo pa navodil za dejavnost zdravstva, saj so zanjo potrebne posebne usmeritve.

Agencija svetuje delodajalcem, da glede na spremenjene okoliščine najprej ponovno ocenijo tveganje in sprejmejo ustrezne ukrepe še preden se delavci vrnejo na delovna mesta. Smernice vsebujejo konkretne nasvete, kako zmanjšati izpostavljenost koronavirusu SARS-CoV-2 na delovnem mestu, kako varno zagnati delovni proces potem, ko podjetje določeno obdobje ni delovalo, kako se spopasti z visoko stopnjo odsotnosti z dela iz različnih razlogov, kako organizirati delo tistih, ki delajo od doma. Agencija posebej opozarja, da v negotovih razmerah vlada zaskrbljenost, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da se delodajalci posvetujejo z delavci in njihovimi predstavniki. Smernice nadalje obravnavajo vračanje na delovno mesto tistih, ki so preboleli COVID-19. Dokument na koncu navaja tudi povezave do številnih informacij in navodil, prilagojenih posebnostim gospodarskih dejavnosti in poklicev, ki so jih pripravile različne mednarodne organizacije in države.

Pomembno je, da delodajalci razumejo, da je veliko delavcev strah, da se bodo na delovnem mestu okužili, zato jim morajo predstaviti sprejete ukrepe in nuditi podporo pri vračanju.

Agencija je smernice pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo, Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu (ACSH), Odborom višjih inšpektorjev za delo (SLIC) in nekaterimi strokovnjaki.

Smernice so objavljene tudi kot OSHwiki članek, ki ga bo agencija občasno posodabljala.
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers