E-novica ZSSS št. 24/2022: Delo od doma oziroma delo na daljavo 

V času pandemije 2020-2021 se je tudi pri nas razmahnilo delo od doma oziroma delo na daljavo, ki ga omogoča IK tehnologija oziroma mobilni pametni telefoni, tablice in računalniki, povezani v svetovni splet. Pandemija je dokazala, da občasno ali celo trajno delo na daljavo na delovnih mestih, kjer se uporablja taka tehnologija, je mogoče. Seveda pa prinaša vrsto izzivov, ki jih bo moralo razrešiti delovno pravo. Izzivi pa so tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, saj delovno mesto doma pogosto ni urejeno v skladu z ergonomskimi načeli. Raziskave namreč dokazujejo porast nekaterih mišično-kostnih in drugih obolenj zaradi dela na daljavo.

Tokrat vam posredujemo nasvete Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s konference v kongresnem centru Brdo pri Kranju Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu (24. 5. 2022), kako si naj vsak uredi delovno mesto pri sebi doma, da se izogne okvaram zdravja.

 

Tole je nekaj poudarkov iz zgibanke MDDSZ o delu od doma:

  1. Si znate urediti delovno mesto tako, da je varno in zdravju neškodljivo?
  2. Naloge v zvezi z delom na domu si delita delodajalec in delavec
  3. Nekaj nasvetov za pravilno ureditev delovnega mesta (ledvena opora, stol, opora za noge, delovna miza, oddaljenost zaslona, zaslon, miška, tipkovnica, prostor, hrup, osvetlitev, zračenje…)
  4. Aktivni odmor
  5. Naj meja med službenim in zasebnim ne bo zabrisana ter pravica do odklopa

Vabljeni k ogledu zgibanke!

Glej zgibanko MDDSZ na tej povezavi!