E-novica ZSSS št. 13 (13. 3. 2020): Epidemija razglašena – Kako se zaščititi pred okužbo na delovnem mestu?

 

V Sloveniji je razglašena epidemija zaradi koronavirusa zaradi visokega števila okuženih. Evropska konfederacija sindikatov ocenjuje, da bodo lahko finančne posledice hujše od gospodarske krize 2008. UMAR je razpolovil svojo napoved rasti bruto domačega proizvoda za leto 2020 na zgolj 1,5 %. Šole so zaprle vrata za dva tedna. Številni delodajalci prav tako za dva tedna odrejajo čakanje na delo doma. Vlada RS je pripravila predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Razmere še nikoli niso bile tako resne.

Od vas smo prejeli poziv, naj napišemo kaj več o tem, kako se naj delavec na delovnem mestu zaščiti pred koronavirusom. Nekaterim narava dela namreč res omogoča, da s pomočjo računalnika delo opravljajo od doma, a drugi, ki opravljajo nujne storitve za vse ostale, pa bodo morali vztrajati na svojih delovnih mestih.

Najprej vas seveda opozarjamo na domače informacije, ki jih najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ:

 • Nacionalni inštitut za zdravje NIJZ je pripravil svoja navodila za delovne organizacije na tej povezavi.
 • Ostale informacije za potnike, navodila za bolnike, navodila za delovne organizacije itd. najdete na tej povezavi.
 • Navodila za čiščenje prostorov, v katerih se je zadrževal okuženi, na tej povezavi.
 • Navodila za strokovno javnost na tej povezavi.
 • Kdor sumi, da je okužen, naj ne gre k svojemu splošnemu zdravniku, ampak se naj zglasi v varno izoliranem laboratoriju za testiranje. Kje so mesta po Sloveniji, zveste na telefonski številki 080 1404.

Za vas pa smo pripravili tudi povzetek v slovenščino prevedenih nasvetov s spletne strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA:
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
https://osha.europa.eu/sl/highlights/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-and-workplace-safety-and-health

Kako se širi  bolezen COVID-19, ki jo povzroča koronavirus:

 • s stikom z okuženo osebo na manj kot 2 metra.
 • dlje kot traja stik, večja je verjetnost okužbe,
 • glavni vir okužbe so vdihane kapljice, ki se širijo pri kihanju in kašljanju okuženih oseb,
 • okužimo se lahko tudi z dotikom površine (na primer kljuke), na kateri je izloček dihal okužene osebe, in če se potem z roko dotaknemo  ust, nosa ali oči,
 • zelo malo je dokazov, da se lahko okužimo od ljudi, pri katerih še ni vidnih simptomov,
 • učinkovita zaščita je umivanje ali razkuževanje dlani,
 • trenutna ocena je, da je inkubacijska doba za razvitje bolezni COVID-19 med 2 in 14 dnevi, zato velja, da zadošča 14 dni osamitve za potrditev, da se niso okužile osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo,

Kakšni so simptomi bolezni COVID-19:

 • najkasneje v 14 dneh po okužbi se pojavi kašelj, oteženo dihanje in vročina,
 • do hujših zdravstvenih zapletov lahko pride pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom, starejših, in s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, rak in pljučne bolezni.
 • zdravila, kakršna so paracetamol ali aspirin lahko zamaskirajo simptome.

Kako dolgo lahko koronavirus preživi na površinah, je odvisno od:

 • lastnosti površine,
 • izpostavljenosti površine sončnim žarkom,
 • temperature in vlažnosti,
 • uporabe čistil,
 • virus na površinah lahko preživi največ 72 ur oziroma 3 dni.
 • pošta iz okuženih območij ni bolj tvegana kot običajno.

Kako prilagoditi svoje delovno mesto, da preprečimo širjenje koronavirusa:

 • Vodstvo podjetja naj pripravi načrt, kako poslovati v razmerah epidemije, ko večje število zaposlenih in kupcev fizično ne more/sme na lokacijo podjetja.
 • O načrtu seznanite vse, na katere se nanaša. Vključno s strankami, agencijami za posojanje delavcev in pogodbenimi delavci.
 • Načrt naj vsebuje tudi navodila glede denarnih nadomestil v času bolniške odsotnosti oziroma izolacije ali karantene.
 • Delavce in zunanje obiskovalce oziroma kupce/stranke je treba informirati, naj ostanejo doma, tudi v primeru blagih simptomov. Takoj se naj javijo na od države določenih centrih za testiranje okužbe.
 • Če se le da, se izogibajmo javnemu transportu, kjer prav tako lahko pride do okužbe.
 • Če je to mogoče, naj čim več ljudi dela od doma, da se omeji priložnosti za okužbo.
 • Delovno okolje je treba opremiti za vidnimi obvestili o higieni umivanja rok in higieni kihanja oziroma kašljanja. Da se kapljice ne razpršijo po prostoru kihamo in kašljamo v papirni robček, ki ga odvržemo v koš za smeti, v katerem je plastična vrečka, da je mogoče odpadke ostraniti brez dotikanja.
 • Zagotoviti je treba milo in razkužila za čiščenje dlani,
 • V delovnem okolju je treba stalno čistiti površine, ki se jih dotakne največ oseb (kljuke, tipkovnice, daljince, površine miz). V ta namen se naj zagotovi dezinfekcijske robčke.

Ali se naj pri delu uporablja maske za zaščito dihal:
Za večino zaposlenih se ne priporoča uporaba mask. Zadošča razdalja 2 metra in umivanje rok.  Maske naj uporabljajo zgolj zaposleni v zdravstvu, ki prihajajo v stik z okuženimi, in okužene osebe, da preprečijo širjenje virusa.

Kaj naj stori oseba, ki zboli:
Prepreči naj širjenje virusa tako, da se drži navodil. Na testiranje naj gre zgolj na prav za to določena mesta.

Kaj storiti, če je zbolel nekdo izmed zaposlenih:

 • Slediti je treba navodilom slovenskih oblasti in z njimi sodelovati pri omejevanju širjenja okužbe. (OPOMBA: V Sloveniji zveste zanje na telefonski številki 080 1404.)
 • Razkuži se naj prostore, v katerih je delal okuženi in stranišča, ki jih je uporabljal.
 • Ugotoviti je treba, s kom je bila okužena oseba v tesnem stiku in jim svetovati, kako naj ravnajo, da se omeji širjenje okužbe. Ostanejo naj v samoizolaciji 14 dni, kot je inkubacijski čas virusa.
 • Kdor ni bil v tesnem stiku z okuženim, naj dela naprej.
 • Da se prepreči nepotrebni strah, je potrebna jasna komunikacija z zaposlenimi.

Kako je treba čistiti prostore, v katerih je delal okuženi:

 • Ker se virus širi s kapljicami, je treba razkužiti vse površine, kjer bi te kapljice lahko ostale oziroma so vidne. Med drugim tudi stranišča, kljuke na vratih, tipkovnice in telefone.
 • Hodnike in prostore, skozi katere je okuženi samo kratek čas hodil, ni potrebno razkuževati.
 • Za čiščenje se naj uporabi krpe za enkratno uporabo.
 • Vso osebno opremo okuženega (npr. robčki, maska) je treba spraviti v plastično vrečko in jo zatesniti. Tako vrečko je treba nato spraviti še v eno plastično vrečko, ki se naj jasno označi, kaj vsebuje. Če je test na okužbo negativen, se jo sme odvreči v splošne odpadke. V primeru pozitivnega testa pa je treba s takimi odpadki ravnati v skladu z navodili oblasti.

Uvidevnost v zvezi z bolniško odsotnostjo:

 • Upoštevati je treba priporočila pooblaščenih organov glede priznavanja bolniške odsotnosti z dela v ustrezni dolžini,
 • Delodajalec naj upošteva obveznosti zaposlenih do nege obolelih okuženih družinskih članov.

 

Več informacij tudi na spletni strani ZSSS: tukaj.