Eurofoundova spletna anketa: Življenje, delo in COVID-19

 

Vabljeni ste, da odgovorite na evropsko spletno anketo »Življenje, delo in COVID-19«, ki jo je tudi v slovenščini pripravila Evropska fundacija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer EUROFOUND.  Takole so zapisali v uvodnem povabilu:

Pandemija koronavirusne bolezni 2019 ima številne učinke na kakovost življenja in dela ljudi. Namen te 10-minutne ankete je zajeti trenutne spremembe in njihove vplive.

 Gre za vas.  Vaše življenje.  Vaše delo.  Skupaj bomo prispevali k oblikovanju odziva na to krizo.

Vprašalnik je razdeljen na pet kratkih razdelkov. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Če ne poznate odgovora na vprašanje ali ne želite odgovoriti nanj, kliknite „Ne vem/Ne želim odgovoriti“, da se premaknete na naslednje vprašanje.

Anketa je namenjena osebam, ki so stare 18 let ali več. Na začetku ankete potrdite, da ste stari 18 let ali več.

Čeprav je anketa oblikovana za ljudi, ki živijo v EU, vsebuje tudi vprašanja o dobrem počutju, na katera bi lahko odgovorili ljudje iz katere koli države. Sodelovanje je popolnoma prostovoljno. Vsi odgovori se zbirajo anonimno. Več informacij je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov. To anketo izvaja Eurofound, tj. agencija EU, zadolžena za zagotavljanje znanja za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik. Več informacij o Eurofoundu in njegovem delu je na voljo na spletni strani https://www.eurofound.europa.eu/sl.

Anketni vprašalnik v slovenščini je na tej povezavi.

Srečno in ostanite zdravi!