E-novica ZSSS št. 16/2022 (21. 4. 2022): ILO ob 28. aprilu 2022: Medsebojno zaupanje in socialni dialog za kulturo varnosti in zdravja pri delu

Od leta 1996 sindikati po vsem svetu na 28. april obeležujejo Mednarodni spominski dan na umrle in poškodovane delavce, da bi s kampanjami ozaveščanja počastili spomin na žrtve poškodb pri delu in poklicnih bolezni. Na tej tradiciji Mednarodna organizacija dela (ILO) od leta 2003 dalje na ta dan obeležuje Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu s sporočili, kaj je potrebno storiti za njihovo sistemsko preprečevanje.

V letu 2022 ILO na Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu opozarja, da sta delavsko soupravljanje in socialni dialog ključna za vzpostavljanje pozitivne kulture varnosti in zdravja pri delu. Učinkovit socialni dialog med vlado in socialnimi partnerji pa da je pomemben za razvoj politike ter predpisov skladno s spreminjajočimi tveganji za varnost in zdravje pri delu. Socialni dialog gradi zavezanost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito izvajanje v praksi. Tudi na ravni posameznega delovnega mesta varnostna kultura temelji na vključevanju vseh deležnikov v proces izboljševanja varnosti in zdravja pri delu. Odprta komunikacija in dialog, medsebojno zaupanje in spoštovanje delavcu dajejo občutek, da sme brez posledic opozoriti na svojo stisko, vodstvu pa omogoča proaktivno ukrepanje in sodelovanje z delavci za ustrezne, učinkovite in trajne rešitve.

V tednu do 28. aprila 2022 vam bomo v naših e-novicah posredovali še sporočila ETUC in ZSSS ob tem mednarodnem delavskem spominskem dnevu.

Več v angleščini na spletni strani ILO na tej povezavi