E-novica ZSSS št. 36/2023 (30. 8. 2023): Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) med drugim določa tudi, da so promocija zdravja na delovnem mestu sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec jo mora načrtovati in izvajati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Za neizvajanje je zagrožena visoka globa. Na spletni strani Ministrstva za zdravje so objavljene smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu. Kako zahteven pa bo načrt, je odvisno od posameznega delodajalca. Najbolj zagnani, ki tudi na ta način obvladujejo obseg bolniškega staleža med zaposlenimi, pošljejo osebo, ki naj skrbi za načrt, na usposabljanje za naslov svetovalca za promocijo zdravja pri delu. Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko to priporoči svojemu delodajalcu.

Obveščamo vas, da med 21. septembrom in 20. oktobrom 2023 na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Grablovičeva ulica 42, Ljubljana) organizirajo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Število udeležencev je omejeno. Izobraževalni program traja 11 delovnih dni med 9. in 16.uro ter obsega 120 pedagoških ur. Zaključi se s preverjanjem znanja, ki ima tri dele: pisno preverjanje znanja, projektno nalogo z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju ter ustno preverjanje znanja.

Izobraževanje stane 390,00 EUR. Dodaten strošek 200 EUR bo še naročilo podatkov o bolniškem staležu pri NIJZ, ki jih udeleženec potrebuje za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).

Več na tej povezavi.