DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 

Obveščamo vas, da lahko svojega delodajalca opozorite na Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020 inštituta Ekvilib iz Ljubljane.  Prijavijo se lahko prijavitelji, ki so registrirani  in imajo sedež v  Republiki Sloveniji, imajo najmanj 5 (pet) zaposlenih, niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji ter ki spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih revizorjev. Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Vašega delodajalca bo pridobitev certifikata zanimala zato, ker bo prispeval k njegovemu trajnostnemu razvoju, povečal njegov ugled v splošni in poslovni javnosti, pripomogel k zdravim, zavzetim, pripradnim in učinkovitim zaposlenim ter ker se bo povečala moč njegove znamke. Pridobitev tega certifikata boste delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu svojemu delodajalcu priporočili tudi zato, ker je pri nastajanju certifikata sodelovala Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovila aktivno vlogo delavskih predstavnikov v celotnem procesu certificiranja ter da je družbeno odgovoren delodajalec lahko samo tisti, ki nadpovprečno dobro skrbi za varnost in zdravje pri delu svojih zaposlenih na naslednjih področjih:

 1. Ergonomsko oblikovana delovna mesta in delovno okolje
 2. Sodelovanje z delavskimi predstavniki
 3. Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
 4. Psihosocialni vidiki zdravja in dela
 5. Osebna varovalna oprema in delovna obleka
 6. Prilagajanje dela glede na delazmožnost delavcev
 7. Promocija krepitve zdravja
 8. Zdravstvena varnost zaposlenih

Geslo certifikata je »Nobeno delo se ne opravi samo od sebe«. Družbeno odgovoren delodajalec certificirano zato spoštuje svoje zaposlene tako da:

 1. Vzpostavi in vzdržuje delovno okolje, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju vseh zaposlenih
 2. Zaposlenim izkazuje občutek, da je njihovo delo pomembno
 3. Razvija potenciale vseh zaposlenih
 4. Pri svojih zaposlenih spodbuja težnjo po ravnovesju zasebnega in poklicnega življenja
 5. S pomočjo svojega ravnanja, ustreznih praks, prejemkov in ostalih ugodnosti svojim zaposlenim in omogoča dobro počutje na delovnem mestu
 6. Razvija dobre voditelje na vseh nivojih, ki zmorejo dosegati zastavljene cilje in hkrati ustrezno ravnati/upravljati s svojimi zaposlenimi
 7. Prepozna in ceni prispevek svojih zaposlenih pri končnem rezultatu
 8. Vzpostavi in komunicira standarde etičnega vedenja in integritete
 9. S svojim delovanjem prispeva k razvoju lokalnega okolja in skupnosti
 10. Pri poslovnih odločitvah upošteva človeški davek

Katalogi ukrepov certifikata zajemajo: usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, zdravje in promocijo zdravja, medgeneracijsko sodelovanje in organizacijsko upravljanje.

Vaš delodajalec naj s prijavo ne odlaša! Prijave so že možne od 3. 2. 2020 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2020 zaključi ob zapolnitvi mest. Strošek pridobitve pristopnega certifikata znaša od 4.600 € do 10.800 €, vendar bo prvih sto delodajalcev, ki v letu 2020 izpolnjujejo razpisne pogoje, namreč upravičenih do 100 % sofinanciranja. Kar 80 % teh stroškov bo pokritih iz namenskih sredstev Evropskega socialnega sklada ter 20 % iz slovenskih sredstev. Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1000,00 € brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata. Prijavitelji se lahko prijavijo v enega od štirih področij certifikata (področni certifikat) ali v vsa področja (krovni certifikat). V sofinanciranje bodo uvrščene formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in sofinanciranje (podrobneje navedene v 4. in 5. poglavju tega poziva) in sicer po vrstnem redu prispetja.

Vsa podjetja in organizacije, ki jih zanimajo podrobnosti pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, so vabljena na brezplačen Informativni dan, ki bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, ob 14. uri v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva ulica 13, Ljubljana). Več informacij o dogodku ter prijavnico na razpis za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec najdete na www.certifikatdod.si.

Glej: Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020

Več o certifikatu na tej povezavi.

Loading...