Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

 

Obveščamo vas, da od 7. 12. 2020 do 1. 3. 2021 po vsej EU poteka  javno posvetovanje Evropske komisije z naslovom  »Varnost in zdravje pri delu – strateški okvir EU za obdobje 2021–2027«. Vprašalnik tega posvetovanja je preveden tudi v slovenščino. Evropska komisija namreč tudi s tem javnim posvetovanjem v vseh 27 državah EU začenja priprave na naslednjo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu, saj dosedanja letos preneha veljati. Ta strateški okvir EU bo še kako pomemben tudi za Slovence, saj se bo naša nacionalna strategija brez dvoma uskladila z njim.

Posvetovanje zadeva pobudo za prihodnji strateški okvir za varnost in zdravje pri delu. Varnost in zdravje delavcev pri delu sta v splošnem interesu, zato se s tem javnim posvetovanjem zbirajo mnenja vseh zainteresiranih državljank in državljanov ter organizacij. Zlasti Evropsko komisijo zanima mnenje: – nacionalnih ali regionalnih javnih organov, dejavnih na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. ministrstvo, nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu, inšpektorat za delo itd.) – delodajalcev in organizacij delodajalcev (poslovno združenje, trgovinsko združenje itd.) – delavcev in delavskih organizacij (sindikat itd.) – drugih institucij ali organov EU – organizacij in državljanov, ki imajo interes ali strokovno znanje na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. akademske ustanove, raziskovalne ustanove, agencije EU, strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, javne in zasebne zavarovalnice, nevladne organizacije). Evropska komisija se je zavezala, da bo delavcem EU zagotovila pravico do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, prilagojenega njihovim poklicnim potrebam, ki jim bo omogočilo podaljšanje njihovega delovnega življenja. Sedanji strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu se izteče leta 2020, nov pa bo sprejet leta 2021. To javno posvetovanje ima dva cilja: zbrani informacije in mnenja bodo uporabljeni za pregled sedanjega strateškega okvira EU, hkrati bo to tudi prispevek k pripravi in izboljšanju novega okvira za obdobje (2021–2027).

V javnem posvetovanju lahko sodeluje katerikoli državljan EU – torej tudi vi osebno. Res pa je, da je dobro, če se pred tem seznanite z dosedanjim strateškim okvirom, saj se večina vprašanj nanaša nanj (glej povezavo). Sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Vprašalniki so na voljo v vseh uradnih jezikih EU – torej tudi v slovenščini. Odgovarjate pa lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije.

Vprašalnik v slovenščini je na tej povezavi. NE POZABITE NA SEZNAMU PONUJENIH JEZIKOV IZBRATI SLOVENŠČINE!