Obveščamo vas, da Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) danes, 24. aprila 2018 začenja novo dveletno kampanjo 2018-2019 »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. Kampanji in njenim aktivnostim se bo pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zato vas bomo v naslednjih dveh letih o njej še obveščali.

Ključni datumi v okviru kampanje bodo:

  • začetek kampanje in objava natečaja za priznanja za dobro prakso: april 2018
  • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2018
  • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2018
  • dogodek izmenjave dobrih praks: drugo trimesečje leta 2019
  • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2019
  • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2019
  • Srečanje na vrhu v okviru kampanje Zdravo delovno okolje in podelitev priznanj za dobro prakso: november 2019

Zakaj kampanja EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh?

Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot misli večina ljudi. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter so tveganje za varnost.

Kampanja za obdobje 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj. Nevarnosti pogosto niso vidne ali pa niso dobro razumljene: lahko jih povzročajo hlapi ali prah, ali pa pride do izpostavljenosti po nesreči, zato niso ustrezno obravnavane. Ukrep se pogosto izvede šele takrat, ko je že prepozno. Uprava in delavci lahko skupaj ustvarijo močno kulturo preprečevanja tveganja.

 

Cilji kampanje so:

  • ozaveščanje o pomenu preprečevanja tveganj zaradi nevarnih kemičnih in zlasti rakotvornih snovi na delovnem mestu,
  • spodbujanje ocenjevanja tveganja zaradi nevarnih snovi na delovnem mestu,
  • izbiranje najučinkovitejših preventivnih ukrepov s posebnim poudarkom na odpravi ali nadomeščanju nevarnih kemičnih snovi.

Več o kampanji na naslednji povezavi: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«