Ministrstvo o hitrih testih za preprečitev širjenja COVID-19 na delovnih mestih

Posredujemo vam odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na naša vprašanja o hitrih testih kot delodajalčevem ukrepu za zajezitev širjenja COVID-19, ki smo vam jih v vednost posredovali v naši e-novici št. 2/2021. Hitri testi in cepljenje po mnenju nekaterih lahko, če so obvezni, pomenijo omejitev ustavne svoboščine o nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti.

Ministrstvo takole pojasnjuje zakonsko ureditev: Tudi v primeru nevarnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2 na delovnem mestu mora delodajalec zaščititi zdravje in varnost delavcev z revizijo svoje ocene tveganja in določiti preventivne ukrepe. Pri tem mora dati prednost kolektivnim ukrepom pred individualnimi. Med drugim naj upošteva tudi predpise za obvladovanje epidemije, ki za določene dejavnosti in delovne procese predvidevajo presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb in testiranje delavcev. Takšno testiranje pa lahko uvede tudi delodajalec, ki se ne uvršča med te dejavnosti, če mu to kot strokovno utemeljeno svetujeta njegov izvajalec medicine dela in strokovni delavec za varnost pri delu. Testiranje sme izvajati le usposobljeno osebje. Delodajalec se mora pred sprejemom o reviziji ocene tveganja posvetovati z delavci  ali njihovimi delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Stroški testiranja ne smejo bremeniti delavca.  

Ministrstvo pa se ni opredelilo, ali obvezno testiranje pomeni prekomeren poseg v telesno celovitost delavca, saj naj bi to presegalo njegove pristojnosti. Zato smo to vprašanje naslovili še na varuha človekovih pravic. O njegovem odgovoru vas bomo obvestili.

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu naj torej terja posvetovanje o reviziji ocene tveganja. Pred tem se naj o potrebnosti testa posvetuje s sodelavci. Presodi naj tudi, ali so bili pred hitrimi testi uvedeni vsi možni drugi kolektivni preventivni ukrepi (npr. preprečevanje medosebnega stika s kupci/strankami s pregradami ipd.). Zahteva naj, da hitre teste izvaja zgolj usposobljeno zdravstveno osebje.

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu delavcem priporoča, naj bodo odgovorni in prostovoljno izvajajo vse utemeljene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.

Več na tej povezavi!

Srečno in ostanite zdravi!