E-novica ZSSS št. 39/2023 (15. 9. 2023): Moj kemijski vodnik – priporočila

Obveščamo vas o novi elektronski publikaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) z naslovom Moj kemijski vodnik – Priporočila.

Priročnik je slovenskim razmeram prilagojen prevod švedskega KEMIGuiden, avtorice Ann-Beth Antonsson, ki ga je izdal Prevent.
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je poskrbela za prevod v angleščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pa za prevod in dopolnitve v slovenščini.

Publikacija je polna informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi, njihovi uporabi in o izpostavljenosti tem snovem. Priporočamo ogled!

Publikacija je objavljena na prenovljenem portalu Varnost in zdravje pri delu, ki ga ureja slovenska Informacijska točka EU OSHA s sedežem na MDDSZ.