Delodajalci so dolžni svojim delavcem organizirati varno in zdravo delo v skladu s predpisi. Prostovoljno pa smejo seveda te predpise dodatno nadgraditi z vpeljavo mednarodnih standardov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu. Za to se odločajo številna slovenska podjetja, saj je tak pridobljen standard med drugim pomemben pri pridobivanju poslovnih partnerjev zlasti med multinacionalkami. Tudi zato so mednarodni standardi velik posel na globalnem tržišču. Seveda pa prav gotovo prinašajo koristi tudi delavcem, če le delodajalčeve strokovne službe znajo pravilno presoditi, ali je obrazec, ki ga standard zahteva, dejansko uporaben za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

Obveščamo vas, da je ISO – Mednarodna organizacija za standardizacijo 12. marca 2018 na globalno tržišče lansirala svoj novi standard ISO 45001 za upravljanje z varnostjo in zdravjem pri delu. Gre za prvi globalno zasnovani standard sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu za delovne organizacije vseh velikosti. Nadomestil bo dosedanjih 24 nacionalnih standardov in med njimi tudi v Sloveniji najbolj uveljavljeni britanski standard OHSAS 18001. Novi standard pa bodo baje pridobila zgolj tista podjetja, ki bodo enak sistem upravljanja zagotavljala po vsej svoji dobaviteljski verigi.

Pričakujemo, da bodo kmalu novi standard ISO 45001 želela pridobiti številna slovenska podjetja, ki želijo poslovati na globalnem trgu.

ZANIMIVO: Nevladna Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je bila ustanovljena leta 1947. Vanjo je včlanjenih 161 nacionalnih standardizacijskih organizacij.  V Sloveniji je član ISO Inštitut za standardizacijo SIST. Rezultat dela ISO so mednarodni sporazumi, ki so objavljeni v obliki mednarodnih standardov z oznako ISO. Standardi ISO so dokumenti, ki določajo zahteve, specifikacije, smernice ali značilnosti, ki jih je mogoče uporabiti, da bi materiali, procesi in storitve bili primerni svojemu namenu. Doslej je ISO objavila 22.102 mednarodnih standardov, ki jih je mogoče kupiti pri njenih nacionalnih članicah ali v spletni trgovini ISO. Standard ISO 45001 v spletni trgovini ISO stane 158 CHF.

Iz predstavitve na spletni strani ISO: ISO 45001:2018 je organizacijam v pomoč pri doseganju rezultatov njihovega upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu. V skladu s politiko varnosti in zdravja te organizacije je v načrtovane izide sistema upravljanja z varnostjo in zdravja pri delu vključeno:

  1. stalno izboljševanje ravni varnosti in zdravja pri delu,
  2. zagotavljanje doseganja obveznosti iz predpisov in drugih obveznosti,
  3. doseganje ciljev varnosti in zdravja pri delu.

Več o standardu ISO 45001 s klikom na naslednjo povezavo (v angleščini)