E-novica ZSSS 29/2021 (3. 6. 2021): Novi predpisi

Obveščamo vas o novih predpisih na področju varnosti in zdravja pri delu – sprejetih ali v pripravi

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (sprejet in objavljen v Uradnem listu RS št. 72/2021)

 

Predlogi so objavljeni na portalu e-Demokracija:

Zakon o varstvu okolja (predlog)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Predlog)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah  (v pripravi)

Pravilnik o zahtevah za novogradnje in posege v obstoječe objekte zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (komentiranje je omogočeno)

Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 (predlog – Cepljenje proti COVID-19 je priporočljivo za vse prebivalce, za katere je cepivo registrirano. Cepljenje se opravi v skladu s prioritetami, ki so opredeljene v nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19. Cepivo in cepljenje proti covid-19 se financira iz državnega proračuna.)