Orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19

 

Obveščamo vas, da je na voljo novo brezplačno spletno orodje OiRA za ocenjevanje tveganja za okužbo s COVID-19 na delovnih mestih.

Razvila sta ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU OSHA in slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Doslej je bilo v slovenščini razvitih že 20 spletnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Orodje je interaktivno in pripravljeno za ocenjevanje tveganj v različnih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Vsebuje predvsem splošne metodološke ukrepe v smislu organizacije in postopkov, povezanih z epidemijo, kot so med drugim vzpodbujanje in omogočanje higienskega vedenja, upravljanje delovnega mesta, delo na daljavo, pot na delo in službena potovanja, organizacijo sestankov… Prav tako pa orodje omogoča dopolnitev in obravnavo specifičnih tveganj v posameznem podjetju.

Opozorite svojega delodajalca na novo spletno orodje OiRA za obvladovanje COVID-19 na delovnem mestu!

Več o spletnih orodjih OiRA in zlasti o novem orodju OiRA za oceno tveganja ogroženosti zaradi COVID-19 na tej povezavi