E-novica ZSSS št. 49 (11. 9. 2020): Osnutek dolgoročne podnebne strategije v javni obravnavi

 

V naši e- novici št. 45/ 2019 z dne 16. 9. 2019 smo vas obvestili, da se je predsedstvo ZSSS takrat zavezalo k varovanju podnebja z dokumentom »Sindikati in podnebne spremembe«. Z njim je podprlo socialno smiselne, premišljene ter na pravičnosti utemeljene ukrepe boja proti podnebnim spremembam in okoljski krizi. Odtlej  v naših e-novicah spremljamo tudi najpomembnejše dogodke, povezane s podnebnimi spremembami.

Tokrat vas zato obveščamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/1999) pripravilo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 in ga 31. 8. 2020 posredovalo v javno obravnavo. Osnutek podnebne strategije Slovenije do leta 2050 predvideva neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost. S postavljenim podnebnim ciljem “zastavlja izziv in priložnost sektorjem”, kot so promet, energetika, industrija, kmetijstvo, stavbe, odpadki ter raba zemljišč. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leto 2050, ki naj bi jim posamični sektorji sledili in jih vgradili v sektorske dokumente in načrte. Vizija strategije je, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani.

Pripombe in predloge na osnutek strategije lahko javnost posreduje do vključno 30. septembra 2020 na e-poštni naslov gp.mop@gov.si.

Več na naslednjih povezavah:
Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050
Povzetek analize scenarijev za odločanje o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050