Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v 2020

 

Obveščamo vas, da so bile 12. 11. 2020 ob 12.50 podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2020 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.
Zaradi epidemije COVID-19 je bila letošnja podelitev on-line na platformi ZOOM po zaključku webinarja »ZA VARNA DELOVNA MESTA 2020«. Webinar sta organizirala Zbornica varnosti in zdravja pri delu in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije v sodelovanju z MDDSZ in IRSD.

Podeljeni sta bili dve nagradi za življenjsko delo (Zlatko Podržaj in Milan Srna) in šest priznanj Avgusta Kuharja (Marija Marot, Marjan Jesenko, Mirko Grželj, Anton Dolinšek, Darko Kolnik in Marjan Djakovič). Namen podelitve je promocija dosežkov stroke varnosti in zdravja pri delu in s tem varnostne kulture na delovnih mestih.

Utemeljitve letošnjih nagrad in priznanj najdete na tej povezavi.
Več o nagradah in priznanjih ter o Fundaciji Avgusta Kuharja na tej povezavi.