E-novica 72/2021 (17. 12. 2021): Poročamo o delu v 2021 in voščimo: “Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2022!”

Tradicionalno je naša zadnja e-novica v iztekajočem se letu poročilo o našem delu v preteklem letu. Tako naj bo tudi ob zaključku leta 2021!

Leto 2021 je bilo zaznamovano s pandemijo COVID-19, ki je tudi nam v veliki meri spremenila način dela. Ne le, da je bila epidemija najpogostejša vsebina naših e-novic, ampak nas je tudi sicer zaradi državnih ukrepov za omejitev širjenja okužbe silila v delo na daljavo.

V letu 2021 smo vam posredovali 72 e-novic, s katerimi smo uresničevali svojo zadolžitev iz programske usmeritve VIII.4, sprejete na 8. kongresu ZSSS 4. 10. 20217: »Z mreženjem delavskih predstavnikov/svetov delavcev različnih podjetij/organizacij po sindikatih, članih ZSSS bomo omogočili izmenjavo izkušenj in dobre prakse

Na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD lahko na tej povezavi obiščete seznam vseh letošnjih e-novic. V njih smo vam sproti poročali o aktivnostih ZSSS in med drugimi predstavili tudi:

 • ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in mnenja Pravne službe ZSSS, kakšna naj bo njihova uporaba, da bo skladna s pravno državo;
 • vabila na slovenske in evropske spletne dogodke o varnosti in zdravju pri delu – vključno z dogodki v okviru predsedovanja Slovenije v Svetu EU;
 • novice o poklicnih boleznih – kaj so obljubili ministri, pa niso uresničili in kaj so predlagali poslanci, pa še čaka na uresničitev –  vključno s pritožbo ZSSS na ILO zaradi kršitve konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (zadnja novica: pred-postopek na ILO se je začel). Predstavili smo vam tudi prizadevanja ZSSS in ETUC za razglasitev COVID-19 za poklicno bolezen;
 • poziv ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela in o resoluciji “Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu”;
 • novice o evropskih in nacionalnih strategijah za preprečitev podnebnih sprememb – vključno z nasveti iz evropskih in nacionalnih projektov za varno delo v času vročinskih valov;
 • novice o dogodkih in sporočilih evropske kampanje “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta” ter slovenskih projektih za preprečevanje poklicnih mišično-kostnih obolenj – tako v zvezi s sedečim delom, dolgotrajnim stanjem in ročnim prenašanjem bremen;
 • kampanjo ZSSS in SDTS “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” za prenovo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005;
 • kampanjo ZSSS in ETUC ob 28. aprilu 2021, mednarodnem delavskem dnevu spomina in žalovanja;
 • aktivnosti Inšpektorata RS za delo in novosti o varnem delu s kemikalijami;
 • uspešni webinar Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu »Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate« z 204 udeleženci;
 • nove predpise varnosti in zdravja pri delu;
 • in še mnogo več …

Na koncu leta vam voščimo vesele praznike ter zdravo, srčno, srečno in solidarno leto 2022!