Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

 

Tradicija je, da vam Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu (VZD) v zadnji e-novici v letu poroča o opravljenem delu. Tudi letos bomo poročali. Ko smo načrtovali svoje delo za leto 2020, seveda niti slutili nismo, kako zelo ga bo zaznamovala pandemija COVID-19. Zdi se, da je prekrižala načrte ne le nam ampak prav vsakemu Zemljanu. Prvi val epidemije se je začel v marcu, drugi – mnogo hujši od prvega – pa po poletnih počitnicah. Konec decembra se zdi, da bo epidemija razglašena vsaj še 30 dni. Cepivo za prvih nekaj tisoč oseb naj bi prišlo šele v začetku januarja 2021. Preden ne bo precepljeno 60 % prebivalstva, se širjenje okužbe po napovedih epidemiologov ne bo ustavilo. Kako si vsi že želimo konca te more!

Epidemija je seveda odmevala tudi v naših e-novicah. V letu 2020 jih je bilo 79 ali 18 več kot v letu 2019. Arhiv naših letošnjih e-novic najdete na tej povezavi. Kar 37 jih je bilo povezanih s covid-19 in še dodatne 3 s cepljenjem proti gripi, ki je menda v začetku leta izdatno pripomogla k širjenju covid-19. Epidemija je namreč povsem predrugačila, kako delamo. Slovenija se je vsaj dvakrat skoraj zaustavila. Prepoved javnega prevoza, zaprtje šol in vrtcev, prepoved zbiranja več kot 6 oseb na javnih prostorih in prepoved prehajanja čez občinske meje, zaprtje trgovin z izjemo živilskih, zaprtje frizerskih salonov in številnih drugih storitev, obvezno nošenje mask za zaščito dihal, razkužila na vsakem koraku… Številni delodajalci zaprtih dejavnosti so bili prisiljeni svojim delavcem odrediti čakanje na delo doma. Večina pa je delala naprej v strahu, da se na delovnem mestu izpostavljajo okužbi. Za vas smo iskali odgovore, kako je treba okužbo preprečevati, kjer je proizvodnja tekla naprej. Opozarjali smo na slabo in na dobro prakso in za vas poiskali odgovore državnih organov. Zlasti v prvem valu epidemije pa so delodajalci odredili delo od doma rekordnemu številu ljudi, v drugem valu pa kljub pozivom epidemiologov občutno manj. Spoznali smo, da računalniki, povezani v svetovni splet, pravzaprav velikemu številu ljudi omogočajo delo za delodajalca s katerekoli lokacije. Informirali smo vas, kako je delodajalec dolžan zagotoviti varno delo od doma.

Obveščali pa smo vas tudi o novih predpisih, o nevarnih snoveh na delovnih mestih in zahtevah ZSSS za zaščito delavcev pred njimi, o ukrepih EU in Slovenije za ohranitev podnebja, o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Obveščali smo vas o preventivnih zdravstvenih pregledih in pobudah ZSSS za reformo medicine dela, o zahtevah ZSSS v zvezi s sistemsko ureditvijo poklicnih bolezni in poškodb pri delu, za prenovo slovenskih predpisov, pa tudi z akcijami ZSSS za posodobitev evropskih direktiv. Seznanjali smo vas, kaj o delovnih razmerah v Sloveniji povedo evropske raziskave ESENER in evropski barometer ter raziskave EUROFOUND. Seznanili smo vas z letnim poročilom inšpekcije dela. Seznanili smo vas o konvenciji MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela ter o odmevni sodbi francoskega sodišča, ki je kaznovalo institucionalizirano trpinčenje na delovnem mestu. Obveščali smo vas o webinarjih in dogodkih na platformah o mišično-kostnih obolenjih in poklicnemu raku. Obvestili smo vas o letošnjih nagradah Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Obvestili smo vas o sporočilih ZSSS ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žensk, ob 28. aprilu – mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in ob 1. maju – prazniku dela ter ob 10. decembru – dnevu človekovih pravic. Predstavili smo vam tudi naslednje kampanje ozaveščanja: kampanja EU OSHA Zdrava delovna mesta, ki bo v letih 2020-2022 potekala pod naslovom »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«, kampanja evropskih sindikatov »Čas je, da EU odpravi stres na delovnem mestu”, kampanja ZSSS o smrtonosnosti kremenčevega prahu, kampanja ETUC o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti karcinogenom, kampanj KIMPDŠ o zaščiti zaposlenih pred širjenjem novega koronavirusa, kampanja EU Evropski teden boja proti poklicnemu raku ter kampanjo ZSSS in ETUC ob 28. aprilu – mednarodnem delavskem spominskem dnevu.

Tudi v letu 2020 smo omogočili, da se sliši vaš glas in vaše mnenje. Posredovali smo vam namreč povezave na naslednje ankete:  evropsko EUROFOUND  spletno anketo »Življenje, delo in COVID-19«, anketo ZSSS »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19« ter anketo ZSSS »Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?«.

Vse to in še mnogo več najdete na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD. Vabljeni k ogledu!

Poleg e-novic je Strokovna služba ZSSS za VZD organizirala tudi predavanja in webinarje na Sindikalni akademiji ZSSS in pomagala delavskim zaupnikom oziroma svetom delavcev, ki so se obrnili na nas v postopku revizije ocene tveganja njihovega delodajalca.

Vabimo vas, da ste tudi v letu 2021 s prebiranjem naših e-novic na tekočem, kaj se dogaja na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in v EU!
Vabimo vas, da na naše e-novice opozorite sodelavce in druge kolege, ki bi jih utegnile zanimati! Nanje se lahko naročijo brezplačno na ZSSSzaupnikVZD.
Vabimo vas, da se v letu 2021 udeležite webinarjev in usposabljanj Sindikalne akademije ZSSS!
Z znanjem smo namreč močnejši!

Izteka se drugačno leto, kot smo jih vajeni. Epidemija nam jo je dobro zagodla. Naj se v letu 2021 ta konča in z njo socialna izolacija, nošenje mask, čakanje na delo, dela od doma … Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje vam želi, da ostanete zdravi, negativni na COVID-19 in pozitivni v mislih. 

Srečno v 2021!