E-novica ZSSS št. 67/2021 (2. 12. 2021): Poročilo o izvedbi webinarja  “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

Kot smo vas obvestili v naših e-novicah 56/2021, 59/2021 in 61/2021, je bil 30. 11. 2021 na platformi ZOOM webinar “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” v organizaciji ZSSS, ETUC in DVILJ. Webinar je bil dvojezičen, zato smo poskrbeli za simultano prevajanje v slovenščino.

Zanimanje za naš webinar nas je razveselilo, saj je na njem sodelovalo rekordnih 204 udeležencev! Med njimi je bilo veliko strokovnih delavcev za varnost pri delu, ki bodo, kot smo napovedali v e-novici 59/2021, v naslednjih dneh prejeli potrdilo o točkah za usposabljanje.

Udeleženci so pohvalili prispevke vseh slovenskih in evropskih predavateljev. Izvedeli smo, kaj standardi sploh so, kako nastajajo mednarodni in kako slovenski standardi ter kako so zajeti v slovenske predpise. Izvedeli smo tudi, kako standardi lahko pomagajo delavcem na delovnih mestih. Posebno pozornost smo namenili slovenskemu standardu SIST ISO 45.001, ki je najpomembnejši na področju varnosti in zdravja pri delu. Izvedeli smo, da certifikata zanj delodajalec ne more pridobiti brez aktivnega sodelovanja delavcev in njihovih predstavnikov. Slišali smo nasvete in priporočila za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu.

Namen webinarja je bil ozaveščanje o vlogi tehničnih standardov in spodbuda Slovencem in posebej delavskih predstavnikom, naj sodelujemo pri pisanju standardov, da bi ti res bili v pomoč delavcem. Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc nam je v ta namen predstavila svojo pozitivno izkušnjo pri nastajanju mednarodnega pred-standarda o pripravništvu mladih.

Gradiva in predavanja z webinarja so objavljena na tej povezavi