Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

 

Obveščamo vas, da je 19. 12. 2020 začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Nadomešča do sedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04). Določa, da morajo lastniki oziroma uporabniki stavb oceno njihove požarne ogroženosti  izdelati ali uskladiti s tem pravilnikom v treh letih, ukrepe varstva pred požarom pa uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve. Pravilnik ima tudi dve prilogi z metodologijo za ocenjevanje.

Seveda bo potrebna taka ocena tudi za stavbe, v katerih delodajalci organizirajo svoj delovni oziroma proizvodni proces. Opozorite delodajalca na novi pravilnik!

Več na tej povezavi.