Preprečevanje širjenja COVID-19 na delovnih mestih z dopolnitvijo ocene tveganja

 

Zaradi poletnih počitnic v tujini je znova več okuženih s COVID-19. Tudi na delovnih mestih moramo preprečiti drugi val letošnje epidemije, saj bo sicer gospodarska škoda katastrofalna. Statistični urad RS je na primer objavil, da se je slovenski bruto domači proizvod (BDP) v drugem četrtletju 2020 znižal za 13 % v primerjavi z istim četrtletjem 2019. Ponovno širjenje epidemije moramo torej preprečiti ne le iz zdravstvenih razlogov ampak tudi, da ne bo odpuščanj zaradi gospodarske škode. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant poudarja, da mora ena glavnih prioritet postati ta, da “ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih”. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek opozarja, da so nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju naša nova realnost, brez katere ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode. Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa poudarja, da morajo delodajalci skupaj s strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirati delodajalčeve ocene tveganja in vključiti tudi ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne.

Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu naj zato pozovejo svojega delodajalca k dopolnitvi ocene tveganja. Konkretni nasveti za dopolnitev so dostopni preko informacijske točke KIMPDŠ (e-naslov info.covid.kimdps@kclj.si  in telefon 01 522 26 92). Na naslednji povezavi so njihovi pisni nasveti, kako preprečevati COVID-19 v delovnem okolju (Kam po informacije in pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov proti novemu koronavirusu v delovnem okolju; Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred COVID-19; Reorganizacija dela; Higiena delovnega mesta in osebna higiena: Obveščanje in izobraževanje zaposlenih z novim načinom dela; Načrt ukrepanja ob potrjeni okužbi ali sumu na okužbo v podjetju).

Več še na naslednjih povezavah:
Kratki filmi o primerih dobre prakse na področju varovanja zdravja zaposlenih pred Covid-19
Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred Covid-19
Priporočila glede psihološke podpore zaposlenih v času pandemije
Splošna osnovna priporočila Združenja za medicino dela, prometa in športa za delodajalce
Navodila NIJZ za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2