E-novica ZSSS št. 11/2021 (18. 2. 2021): Prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni

Končno vsaj ena dobra novica na področju poklicnih bolezni! Na spletni strani Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMPDŠ) je objavljen slovenski prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni. S tem je bila odpravljena pomembna ovira za sprejem novega Pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) od ministrov za delo in za zdravje terja že od leta 1991 dalje. Slovenija namreč že 30 let nima predpisa, ki bi določal pravno veljavni postopek za verifikacijo poklicnih bolezni. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni. ZSSS opozarja, da zaradi tega poklicno oboleli delavci v praksi ne morejo uveljaviti pravic, ki jim jih na papirju naša država sicer jamči. Enako pomembno pa je, da zaradi tega v Sloveniji ne preprečujemo poklicnih bolezni. Marsikateri delodajalec npr. sploh ni ocenil tveganja za nastanek poklicnih bolezni.

Zadnji poizkus priprave predloga pravilnika o poklicnih boleznih je bil aprila 2018, ko je bil v javni razpravi predlog, ki ga je pripravila tedanja ministrica za zdravje. Zaradi odstopa vlade Mira Cerarja je, žal, zmanjkalo časa za njegov sprejem. A pomanjkanje časa ni bila edina ovira za sprejem takratnega predloga pravilnika. Delodajalske organizacije so na primer leta 2018 napovedale, da bodo z vsemi pravnimi sredstvi preprečile uveljavitev pravilnika, če ne bodo pravočasno pripravljeni strokovni kriteriji za verifikacijo vsake od poklicnih bolezni na slovenskem seznamu poklicnih bolezni. V ta namen bi bilo med drugim potrebno v slovenščino prevesti Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Gre za izjemno zahteven tekst, ki poleg prevoda zahteva tudi podrobno strokovno recenzijo.

No, prevod končno imamo! Praznujmo, saj je to pomemben korak za preprečevanje poklicnih bolezni! Takole je KIMPDŠ predstavil ta prevod: »V dogovoru z Ministrstvom za zdravje smo pripravili prevod in strokovni pregled evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni (angl. Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis). Priporočila so namenjena zdravnikom, predvsem specialistom medicine dela, prometa in športa, raziskovalcem, socialnim partnerjem, odločevalcem in različnim strokovnjakom, ki jih zanima prepoznavanje in potrjevanje poklicnih bolezni. V dokumentu so informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Pri tem je bil uporabljen strukturiran pristop, ki omogoča določanje vzročne zveze med izpostavljenostjo tveganjem na delovnem mestu in boleznijo.«

Minister za zdravje, pozivamo vas, da brez odlašanja pripravite nujno potrebni Pravilnik o poklicnih boleznih!

Glej več v arhivu e-novic ZSSS št. 13/2018

Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni na tej povezavi