E-novica ZSSS št. 55/2021 (6. 10. 2021): Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen

V naši e-novici št. 53/2021 smo vas 27. 9. 2021 obvestili, da je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na poziv kampanje ZSSS in SDTS iz junija 2021 “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” pripravilo svoj osnutek novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Tokrat vas obveščamo o predlogih za izboljšavo tega osnutka, ki sta jih na osnutek 6. 10. 2021 ministrstvu posredovala ZSSS in SDTS.

V svojih pripombah sta predlagala vrsto izboljšav osnutka, ki naj zagotovijo, da bo novi pravilnik dejansko zaživel v praksi in da bodo povsem jasne vloge delodajalca, njegovih strokovnih služb in delavcev. Pravilnik naj prinese  omejitve mas, ki jih sme delavec ročno premestiti na enkrat, v delovnem dnevu in v delovnem tednu. Prav tako naj obveže delodajalca, da zagotovi ciljano ocenjevanje tveganja za nastanek mišično-kostnih poškodb zaradi ročnega premeščanja bremen, določanje preventivnih in organizacijskih ukrepov, delovne pripomočke, dodatno varstvo ranljivih skupin delavcev (med njimi posebej nosečnic), prehodna obdobja itd.

Tripartitna pogajanja ZSSS in SDTS z ministrstvom in delodajalskimi predstavniki se začenjajo!

Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek pravilnika na tej povezavi

Kampanja ZSSS in SDTS: Tvoj sindikat zahteva omejitve ročnega premeščanja bremen na tej povezavi

E-novice ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o kampanji: 33/202141/202153/2021,