E-novica ZSSS št. 19/2018 (13. 4. 2018): Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)

Obveščamo, da je v Uradnem listu RS objavljena nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27). Nadomestila je Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) iz leta 2003.

Gre za izredno pomemben strateški dokument na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je bil oblikovan upoštevaje spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedana nova tveganja v delovnem okolju.

Njen namen je povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu. Ustvarjali in vzdrževali naj bi delovno okolje, ki skozi celotno delovno dobo ohranja zdravje delavcev, da bodo lahko delali dlje in jim bo delo v osebno zadovoljstvo.

Resolucija opredeljuje pet strateških ciljev, in ukrepe za vsakega od njih:

  1. zagotovitev varnosti pri delu,
  2. zagotovitev zdravja pri delu,
  3. spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev,
  4. zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja,
  5. spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu.

Resolucija, kot deležnike sistema varnosti in zdravja pri delu omenja tudi delavske zaupnike zaupnike za varnost in zdravje pri delu:

»Med menedžmentom in delavci je treba razviti pošten partnerski odnos, ki bo temeljil na zaupanju, spoštovanju in sodelovanju. Le v takem odnosu se lahko razvije kultura dialoga, kjer vse vpletene strani skupaj rešujejo težave in skupaj iščejo rešitve. Soodločanje svetov delavcev, delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu ter delavcev je ključnega pomena za visoko raven varnosti in zdravja pri delu, ne glede na to, ali so delavci organizirani v sindikat ali ne, in ne glede na velikost delodajalca ali vrsto in obseg njegove dejavnosti.«

Izvedbeni dokumenti te Resolucije bodo triletni akcijski načrti s konkretiziranimi ukrepi, roki in nosilci nalog. Prvi triletni načrt naj bi Vlada Republike Slovenije sprejela v devetdesetih dneh od njenega sprejema v začetku julija 2018.

Dostop do nove Resolucije s klikom tukaj.