Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

 

Obveščamo vas, da je Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje 27. 3. 2020 poslal na ministrstvi za delo ter za gospodarski razvoj in tehnologijo neobvezujoče smernice za delodajalčevega izvajalca medicine dela za izključitev iz proizvodnje naslednjih vrst delavcev, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji:

– nosečnice,
– delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
– delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
– delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
– delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
– delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
– delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
– delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
– delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. medicine dela, prometa in športa in glede na oceno tveganja,
– delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci stari nad 60 let).

Več v sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa z dne 27. 3. 2020 na tej povezavi.

Opozarjamo pa tudi, da inšpektorji za delo v tem času opravljajo poostrene nadzore po podjetjih v zvezi z zagotavljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa. Inšpektorji preverjajo ali delodajalec zagotavlja:

  • najmanj razdaljo dveh metrov oziroma če ne, ali zagotavlja potrebno ustrezno osebno varovalno opremo, skladno z zahtevanimi standardi (npr. maske, rokavice, očala …),
  • ustrezno higieno (milo, toplo vodo, razkužilo),
  • čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih dotakne več delavcev (kljuk, stranišč, tipkovnic …),
  • seznanjenost delavcev z zaščitnimi ukrepi,
  • ali je bil v načrtovanje ukrepov vključen delodajalčev izvajalec medicine dela.

Inšpektor bo na podlagi pregleda v primeru pomanjkljivosti zahteval popravljalne ukrepe in naslednji dan preveril, ali so bili izvedeni. Če niso bili, lahko odredi začasno prenehanje dela oziroma delovnega procesa.

Ob tem apeliramo na vas – sindikalni in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, če menite, da za zaposlene v vašem podjetju ni dovolj poskrbljeno z vidika zaščitnih ukrepov in v takih pogojih delajo ranljive skupine zaposlenih, potem pozovite delodajalca in njegovega izvajalca medicine dela k družbeno odgovornemu umiku teh zaposlenih iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov!

 

Srečno in ostanite zdravi!