E-novica ZSSS št. 21/2018 (23. 4. 2018): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 23. aprila 2018 ob 11.00 na svoji tradicionalni tiskovni konferenci ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu javnost seznanila s stanjem varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu in s svojimi pozivi, kaj je treba storiti za njegovo izboljšanje. Poleg statistike o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2017 tokrat objavljamo tudi poročilo o rezultatih naše spletne ankete iz aprila 2018 o prevenciji poklicnih bolezni pri delodajalcih. Zahvala vsem, ki ste odgovorili na našo spletno anketo in s tem prispevali dragoceno informacijo o dejanskem stanju.

Kratek povzetek sporočil ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu:

1. V letu 2017 se je v Sloveniji na delovnem mestu smrtno ponesrečilo 17 delavcev. Za posledicami poklicne bolezni pa je po mednarodnih ocenah v Sloveniji umrlo 700 delavcev in od tega 442 samo zaradi poklicnega raka.

2. Spletna anketa ZSSS iz aprila 2018 in uradna statistika za leto 2017 kažeta, da je v Sloveniji skrit dejanski obseg poklicnega obolevanja in umiranja. ZSSS zato poziva ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v okviru tekočih poslov izda Pravilnik o poklicnih boleznih do zaključka svojega mandata in tako konča 28-letno obdobje, v katerem večina poklicno obolelih ni mogla uveljaviti pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja za primer poklicne bolezni. Predlog pravilnika, ki je v javni razpravi, naj dopolni tako, da bo določal učinkovit in zakonit postopek ugotavljanja poklicne bolezni. Pravilnik pa naj določa tudi aktivno vlogo socialnih partnerjev pri določanju seznama poklicnih bolezni in vseh strank v postopku ugotavljanja poklicne bolezni.

3. ZSSS se pridružuje opozorilom Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob letošnjem Delavskem spominskem dnevu, da »delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu po vsej EU pa tudi v Sloveniji pripomorejo k varnejšim delovnim mestom«. Zato naj si vsak delavec izvoli svojega delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu oziroma svet delavcev!

4. ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem umrlih delavcev zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni! Spominjaj se umrlih in se zagrizeno bori za žive!

Vabimo vas, da si sporočila preberite v celoti na naslednji povezavi:

  • celotna sporočila ZSSS ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. aprila 2018
  • statistiko Inšpektorata RS za delo o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2017
  • statistiko MDDSZ o azbestnih poklicnih boleznih v letu 2017
  • statistiko ZPIZ o številu invalidnosti, ki sta jih v letu 2017 povzročila poškodba pri delu ali poklicna bolezen
  • poročilo o rezultatih spletne ankete ZSSS o poklicnih boleznih iz aprila 2018
  • stališča ZSSS do predloga pravilnika o poklicnih boleznih v javni razpravi
  • sporočila ETUC ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu 2018