E-novica 19/2022 (28. 4. 2022): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2022, mednarodnem delavskem dnevu spomina na umrle na delovnem mestu

Od leta 1996 sindikati po vsem svetu na 28. april obeležujejo Mednarodni spominski dan na umrle in poškodovane delavce z geslom: “Spominjaj se umrlih in bori se za žive!”  ZSSS od leta 2006 dalje na ta dan javnosti posreduje svoja sporočila o stanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji.

28. april je dan, ko se po vsem svetu pregleda statistika umrlih zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Po uradnih podatkih  je bilo v letu 2021 v Sloveniji 15 smrtnih nezgod pri delu, 39 azbestnih poklicnih bolezni  in nič prijavljenih neazbestnih poklicnih bolezni. Ni mogoče spregledati razlike med uradno statistiko ter oceno ILO in WHO iz septembra 2021, da v Sloveniji letno zaradi poklicnih vzrokov umre 495 ljudi. Večina teh smrti se seveda nanaša na umiranje zaradi poklicnih bolezni. Kaže torej, da je pravo stanje skrito, ker Slovenija na sistemski ravni ne zna niti evidentirati neazbestnih poklicnih bolezni. Na prijavo ZSSS je zato marca 2022 ILO začela postopek preverjanja, ali Slovenija krši ratificirano konvencijo št. 155. Pričakujemo, da bodo mednarodne obveznosti Slovenije na podlagi tega postopka končno po 30 letih premaknile ukrepanje države z mrtve točke.

Kot opozarja »Manifest za nič smrti, povezanih z delom« evropskih sindikatov ob 28. aprilu 2022,  ki ga je sopodpisala tudi predsednica ZSSS, je vsako smrt zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni mogoče preprečiti s preventivnimi ukrepi. S sopodpisom manifesta ZSSS poziva tudi slovensko vlado in inšpekcijo dela, naj zagotovita dosledno izvajanje predpisov o prevenciji. Če se trendi zniževanja števila smrtnih nezgod pri delu ne bodo pospešili, bo namreč po analizi ETUC v Sloveniji nič smrtnih nezgod pri delu šele leta 2035, v obdobju 2020-2030 pa se bo pri delu smrtno ponesrečilo še 101 delavcev.

Žalujemo za vsemi v letu 2021 umrlimi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovim družinam in sodelavcem izražamo sožalje!”

Vabimo vas, da se seznanite s celotnimi sporočili ZSSS ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu 2022 na tej povezavi !

Podrobnejše vire podatkov o stanju varnosti in zdravja pri delu najdete na:

Več o analizi in napovedi ETUC za Slovenijo na spletni strani kampanje “Nič smrti pri delu” na tej povezavi
Podatki IRSD za leto 2021 na tej povezavi
Statistika o smrtnih nezgodah pri delu od 2005 dalje na tej povezavi
Podatki MDDSZ za leto 2021 na tej povezavi
Podatki MZ za leto 2021 na tej povezavi
Podatki ZPIZ za leto 2021 na tej povezavi
Podatki ZZZS o bolniški odsotnosti za leto 2021 na tej povezavi
Globalno poročilo WHO in ILO iz septembra 2021 o bremenu bolezni in poškodb, povezanih z delom, za obdobje 2000-2016 (v angleščini) na tej povezavi
Manifest za nič smrti, povezanih z delom na tej povezavi
Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju na tej povezavi
ILO začela postopek kršitve konvencije št. 155 na tej povezavi