E-novica ZSSS št. 26 (28. 4. 2020): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Danes je 28. april 2020, ki ga je Mednarodna organizacija za delo ILO razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Na ta dan sindikati na vseh kontinentih obeležujemo tudi mednarodni delavski spominski dan na delavce, ki so v preteklem letu umrli zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Že konec 19. stoletja je nastalo geslo tega spominskega dneva: »Spominjaj se mrtvih in bori se za žive!«

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu od leta 2003 dalje obeleži 28. april s pregledom statistike o nezgodah pri delu in poklicnih bolezni v preteklem letu in s sporočili najodgovornejšim v naši državi, kaj bi bilo treba storiti, da se jih prepreči. Kljub epidemiji bo tudi letos tako!

Pravi obseg poklicnega obolevanja in umiranja ostaja skrit. V letu 2019 so delodajalci na inšpektorat za delo prijavili 10.122 nezgod pri delu – med njimi 10 kolektivnih in 16 smrtnih. Prijavljena pa je bila zgolj ena (1) poklicna bolezen, čeprav primerjava z državami, kjer je politična volja, da se zdravje delavcev res zaščiti, kaže, da bi pri nas morali v letu na novo odkriti vsaj 800 poklicnih bolezni. Inšpektoratu niso bile sporočene niti azbestne poklicne bolezni, ki jih je priznalo ministrstvo za delo, niti poklicne bolezni, ki so jih ugotovile invalidske komisije ZPIZ. To gotovo pomeni, da se v Sloveniji premalo stori za njihovo preprečevanje. Primerjava z drugimi evropskimi državami omogoča oceno, da je v resnici v Sloveniji v letu 2019 samo zaradi poklicnega raka umrlo 440 ljudi, zaradi ostalih poklicnih bolezni pa še dodatnih 300. Res niso vse poklicne bolezni smrtne, a vse pa poslabšajo kvaliteto življenja in jih je treba zato preprečiti.

Strokovna služba ZSSS družinam in sodelavcem umrlih izraža sožalje!

Sramujejo se naj vsi ministri za delo in za zdravje od osamosvojitve Slovenije leta 1991 dalje, ki kljub vsakoletnim pozivom ZSSS niso pripravili predpisov, ki bi omogočali ugotavljanje in s tem preprečevanje poklicnih bolezni!

Pripravili pa smo tudi pozive današnjim ministrom za zdravje, za delo in za javno upravo, kaj je treba storiti že letos, da se učinkovito prepreči umiranje zaradi nevarnih delovnih razmer.

Sporočila ZSSS in statistiko v celoti najdete na naslednji povezavi!

Srečno in varno!