E-novica ZSSS št. 68/2021 (3. 12. 2021): Spremembe in dopolnitve dveh predpisov varnosti in zdravja pri delu

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 181 z dne 19. 11. 2021 so bile objavljene spremembe in dopolnitve dveh predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu:

  1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu na tej povezavi 
  2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah na tej povezavi

Posebej opozarjamo na priloge.

Čistopisa teh dveh pravilnikov:

  1. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu na tej povezavi
  2. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah na tej povezavi