DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb

 

Obveščamo vas, da je 16. 1. 2020 Evropska agencija za kemikalije (ECHA) na Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo uvrstila štiri nove snovi. ECHA je namreč zadolžena za izvajanje Uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Ta med drugim določa, kaj je treba storiti s snovmi, ki zbujajo veliko skrb, da ne bo negativnega učinka na zdravje ljudi ali okolja. REACH v Prilogi XIII določa kriterije za prepoznavanje takšnih snovi. To so snovi, ki se kopičijo v organizmih in so strupene. Mednje sodijo tudi karcinogeni, mutageni in reprotoksini. Za nadzor na notranjem EU trgu nad prometom teh snovi REACH določa postopek avtorizacije. Proizvajalci in trgovci za snovi, ki vzbujajo skrb, namreč potrebujejo avtorizacijo oziroma dovoljenje ECHA, pod katerimi pogoji te smejo biti v prometu na notranjem trgu EU oziroma se jih lahko tudi prepove od določenega datuma dalje.

ECHA poleg seznama že avtoriziranih snovi vodi tudi seznam kandidatnih snovi, ki so že v postopku avtorizacije. Na tem seznamu je trenutno 205 snovi. Proizvajalci snovi kandidatk so dolžni od uvrstitve na seznam dalje obvestiti vse v uporabniški verigi oziroma potrošnike, kadar znaša koncentracija teh snovi vsaj 0,1 % teže. Trgovci in uvozniki snovi kandidatke pa morajo v 6 mesecih od 16. 1. 2020 dalje obvestiti ECHA, da z njo trgujejo.

Uvrstitev snovi na seznam kandidatnih snovi je resno opozorilo, ki naj bo tudi za slovenske delodajalce in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu alarm, da je pred učinki teh snovi potrebno z ustreznimi preventivnimi ukrepi zaščititi zdravje delavcev in življenjskega okolja. Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu naj preverijo, ali jih njihov delodajalec uporablja in ali so določeni pravi preprečevalni ukrepi za ohranjanje zdravja ljudi in življenjskega okolja.

 

ŠtevilkaIme snoviECCASRazlog za vključitevPrimer uporabe
1Diisohexyl phthalate276-090-2 71850-09-4Strupen za rodnostNi registriran po REACH.
22-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone404-360-3119313-12-1Strupen za rodnostSnov se uporablja pri proizvodnji polimerov
32-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one400-600-671868-10-5Strupen za rodnostSnov se uporablja pri proizvodnji polimerov
4Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) in njegove soli --Verjetno resni učinki na okolje

Verjetno resni učinki na zdravje ljudi
Uprablja se kot katalizator pri izdelavi polimerov in kemični sintezi.

Uporablja se tudi kot zaviralec ognja pri polikarbonatih (za elektronske naprave).

 

Več na naslednjih povezavah (v slovenščini):

Loading...