DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Varnost in zdravje pri delu na 8. marec 2020, mednarodni dan žensk

 

V nedeljo bo 8. marec 2020, mednarodni dan žensk. Vsem delavkam na ta pomembni praznik voščimo več varnosti in zdravja pri delu!

Žal po vsej Evropi še vedno ugotavljamo, da so večinoma v politikah varnosti in zdravja pri delu (pa tudi v ocenah tveganja posameznih delodajalcev) zanemarjene specifične obremenitve žensk na delovnih mestih. Nevarnosti, ki jim grozijo so, ali neprepoznane ali podcenjene. To seveda ovira učinkovitost ne le politik varnosti in zdravja pri delu ampak tudi politik enakih možnosti. Prav zato je Evropski sindikalni inštitut (ETUI) namenil potrebno pozornost upoštevanju spola pri ocenjevanju tveganj na delovnem mestu. O tem se lahko prepričamo na tej povezavi (v angleščini in francoščini). Tu najdete med drugim brezplačen spletni dostop do naslednjih publikacij, ki opozarjajo na specifičen položaj žensk:

Laurent Vogel: Vrzel v Evropi med varnostjo in zdravjem pri delu žensk in moških (The gender workplace health gap in Europe)
Karen Messing: Upoštevanje spola pri ergonomskem analiziranju (Integrating gender in ergonomic analysis)
Daniela Tieves: Ženske in poklicne bolezni v Evropski uniji (Women and occupational diseases in the European Union)
Patricia Vendramin in Gérard Valenduc: Pogled na razlike po spolu glede zaposlenosti in delovnih razmer starejših delavcev (A gender perspective on older workers’ employment and working conditions)

Opozarjamo tudi na novico ETUI, da je Kalifornijski oddelek za javno zdravje januarja 2020 predstavil spletno orodje, ki ženskam omogoča, da prepoznajo tiste obremenitve na delovnem mestu, ki pripomorejo k nastanku raka na dojkah. Seveda je v angleščini, saj je namenjeno Kalifornijkam, a bo morda zanimivo tudi za Slovenke. Spletno orodje poučuje, katere izpostavljenosti pri posameznih poklicih lahko verjetno/morda/z malo verjetnosti pripomorejo k nastanku raka dojk. Ponuja tudi informacijo o kemičnih lastnostih ženskam nevarnih snovi, ki se jih v posameznih poklicih uporablja. Take snovi so na primer Bisphenol A (uporablja se pri tiskanju), dodani vonji v različnih izdelkih, čistila, barve za lase ter onkološka zdravila. Izbrane so bile po naslednjih kriterijih: snovi, za katere je potrjeno ali se sumi, da povzročajo raka žlez v dojkah, snovi, ki so strupene za te žleze ter hormonski motilci. Namen tega orodja je točna informacija in prevencija.

Loading...