Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu poziva, da ob prazniku dela, 1. in 2. maju 2020 znova premislimo, da priborjene delavske pravice niso samoumevne, vsaka generacija delavcev si jih mora na novo izboriti. Zato delavska solidarnost in sindikalna organiziranost tudi v 21. stoletju ostajata odločilna za delavske pravice! Povežimo se in odgovorno gradimo lastno prihodnost!

Ne pozabimo: varnost in zdravje pri delu nista le delavska pravica ampak celo človekova pravica! Listina EU o temeljnih pravicah (2016/C 202/02) namreč v 31. členu določa poštene in pravične delovne pogoje:

  1. Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo.
  2. Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter plačanega letnega dopusta.

V letu 2020 bomo obeležili že okroglih 130 let, odkar smo v Sloveniji prvič praznovali praznik dela. Zaradi epidemije COVID-19 sicer ne bo tradicionalnih prvomajskih shodov, a ZSSS na letošnji praznik dela opozarja na izzive za prihodnost dela.

Glej sporočila ZSSS ob letošnjem prazniku dela na tej povezavi!

Srečno in varno!