ZSSS zahteva pravilno klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v direktivi EU 2000/54/ES

 

Obveščamo vas, da je Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu 6 .5. 2020 pozvala predstavnike slovenske vlade v organih EU, kako naj glasujejo za klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v prilogi III Direktive Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu določa minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, vključno s preprečevanjem takih tveganj, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Za delavce pravična obravnava tveganj zaradi bioloških dejavnikov na delovnih mestih se začne z njihovo pravilno klasifikacijo. Skupno mnenje delavske interesne skupine v luksemburškem svetovalnem odboru (WIG ACSH), evropskih sindikatov (ETUC) in Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu je, da se mora koronavirus SARS-CoV-2 razvrstiti v 4. rizično skupino. Zato ocenjujemo, da bi bil predlog uvrstitve koronavirusa v skladu z 2. členom direktive v 3. rizično skupino, kot to po nujnem postopku predlaga Evropska komisija, napačna klasifikacija!

Direktiva namreč določa štiri možne klasifikacije bioloških dejavnikov, ki so tveganje za zdravje delavcev na delovnih mestih:
1. biološki dejavnik iz skupine 1 je tisti, ki po vsej verjetnosti ne more povzročiti bolezni pri ljudeh;
2. biološki dejavnik iz skupine 2 je tisti, ki lahko povzroči bolezen pri ljudeh in bi bil lahko nevaren za delavce; ni verjetno, da se bo razširil v okolico; po navadi je na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;
3. biološki dejavnik iz skupine 3 je tisti, ki lahko povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; lahko pomeni tveganje razširitve v okolico, vendar je po navadi na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;
4. biološki dejavnik iz skupine 4 je tisti, ki povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; pomeni lahko veliko tveganje, da se bo razširil v okolico, po navadi ni na voljo učinkovite profilakse ali zdravljenja.

Ni dvoma, da je pravilna klasifikacija tega koronavirusa v 4. rizično skupino: je namreč izjemno kužen ter za bolezen COVID-19, ki jo povzroča, še ni ne zdravila in ne cepiva. Možno je zgolj lajšanje simptomov te bolezni.

Obvestili vas bomo, kako bodo v organih EU o tem glasovali predstavniki slovenske vlade.

Več na naslednjih dveh povezavah: mnenje WIG ACSH in mnenje ETUC.

Pa srečno in varno!