Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012, avtorja: Laurent Vogel in Pascal Paoli, 64 strani, 2006

novi domet strategija 2012 obr

ZSSS je v sodelovanju z Oddelkom za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS oktobra 2006 izdala  publikacijo »Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012«. Z njo se evropski sindikati vključujemo v razpravo z evropsko komisijo, kakšno strategijo na tem za delavce izjemno pomembnem področju potrebuje EU do leta 2012. Tekst smo pripravili predstavniki delavcev v okviru tristranskega Luksemburškega svetovalnega odbora evropske komisije. Slovenske delavce v tem odboru predstavlja izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm. Publikacija ni namenjena zgolj sindikalistom. Namenjena je tudi slovenskim predstavnikom v inštitucijah EU. Prav je, da se seznanijo in upoštevajo tudi delavske interese, ko soustvarjajo skupno evropsko strategijo in zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012.