Kako se znajti v politiki EU na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodnik za sindikate, avtorji: Lone Jacobsen, Viktor Kempa, Laurent Vogel, 72 strani, 2006

kako se znajti v p EU obr

Publikacija je bila leta 2006 izdana v vseh evropskih jezikih, da bi vsi evropski sindikati soustvarjali skupno sindikalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu. Pisana je bila z namenom, da je v pomoč sindikalistom, ki skušajo spoznati delovanje Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Najdragocenejše v tej publikaciji pa je, da na pronicljiv način predstavi strategijo in politiko na področju varnosti in zdravja pri delu evropskih sindikatov. Ti so s svojim delom odločilno vplivali na evropsko zakonodajo na tem področju! Na februarskem posvetu ETUI-REHS, ki je bil v Ljubljani, so predstavniki naših sindikatov izrazili prepričanje, da bi bilo prav, da bi se tudi slovenski sindikati bolje spoznali z bogatim delom evropskih sindikatov na področju varnosti in zdravja pri delu.