Priročnik za delavske predstavnike “Učinkovito zastopanje interesov delavcev za varno in zdravo delo” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik predstavlja veščine in znanja, ki bodo delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu omogočile učinkovito zastopanje inetersov delavcev na posvetovanjih z delodajalcem.

Priročnik za delavske predstavnike: Učinkovito zastopanje interesov delavcev za varno in zdravo delo (dostopen v e-učilnici ZSSS, le za registrirane uporabnike)