Avtorji Janez Fabijan, Igor Ivanetič, Sandra Senčič in Lučka Böhm so v njem na poljuden način predstavili vse, kar mora delavski zaupnik vedeti, da se bo znašel v vlogi predstavnika interesa delavcev v delodajalčevem postopku ocenjevanja tveganja.

Priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu “Učinkovito ocenjevanje tveganja” je leta 2016 nastal v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).