Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu, Evropski vidik, (Projekt EPSARE), koordinatorji: María Menéndez, Joan Benach, Laurent Vogel, 31 strani, 2010

Publikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Prinaša popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako pomembnega področja zdravja pri delu. Menimo, da sindikati lahko s strokovno podporo teh delavskih predstavnikov največ prispevamo za varnost in zdravje pri delu. Upamo, da bo publikacija spodbudila tudi na slovenskem raziskave o delu delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu.