Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Deset avtorjev je na 258 straneh opisalo vse elemente sistema varnosti in zdravja pri delu, kar bo v pomoč delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu pri pripravah na posvetovanje z delodajalcem.

Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu (dostopen v e-učilnici ZSSS, le za registrirane uporabnike)