E-učilnica ZSSS za spletno podprto pridobivanje novih znanj in veščin!

Ta portal omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in predstavnikom sveta delavcev pridobivanje novih znanj, veščin in informacij na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini …

E-učilnica je z geslom zaščiten prostor, kjer strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu s podporo oddelka IT ZSSS objavljaja gradiva, zastavljaja naloge, obvešča člane baze delavskih zaupnikov … Člani pa lahko dostopajo do gradiv, oddajajo naloge, rešujejo kvize, sodelujejo v diskusijah.

E-učilnica ZSSS je nastala v okviru projekta »Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V teh letih je bilo na e-učilnici le nekaj učil na temo varnosti in zdravja pri delu. Danes pa je e-učilnica bolj polna. V njej poleg vsebin varnosti in zdravja, najdete tudi vsebine računalniških programov in orodij, ki so še kako dobrodošli v dobi informacijske tehnologije.