E-novica ZSSS 33/2021 (14. 6. 2021): Kampanja Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen

Obveščamo vas, da z današnjim dnem začenjamo sindikalno kampanjo “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”, s katero podpiramo poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju, naj končno v zastareli Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005 zapiše več omejitev ročnega premeščanja bremen. Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji – ne le v trgovini ampak tudi v vseh ostalih dejavnostih.

A prav v dejavnosti trgovina morajo delavci na marsikaterem delovnem mestu dnevno ročno premestiti uničujoče mase bremen. Ročno premeščanje prevelikih bremen povzroča mišično-kostna obolenja, zaradi katerih je preveč bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za omejitev mase bremen ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje.

ZSSS in SDTS sta zato v sodelovanju s Službo ZSSS za varnost in zdravje pri delu za zaščito poklicnega zdravja  delavcev pripravila predlog teh posodobitev pravilnika :

 1. prepoved obračanja hrbtenice po osi;
 2. obvezno usposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen;
 3. kdaj naj bo dvigovanje obvezno v timu oziroma v paru;
 4. obvezne tehnične pripomočke za ročno premeščanje prevelikih bremen;
 5. največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu:
  • za moške po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu (primerjaj s 55 kg v veljavnem pravilniku!),
  • za ženske po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu v višini pasu (primerjaj s 30 kg v veljavnem pravilniku!),
 6. največje dovoljene mase za nosečnice po razpredelnici glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
  • pred 20. tednom nosečnosti,
  • po 20. tednu nosečnosti;
 7. največje dovoljene mase bremena za vlečenje in potiskanje z enoosnimi ročnimi transportnimi vozički, transportnimi vozički in kontejnerji in paletnimi viličarji:
  • prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,
 8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju:
  • v posameznem delovnem dnevu,
  • v delovnem tednu,
 9. največje število dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja.

Obvestite svoje članstvo o kampanji “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen”! Natisnite plakat kampanje in ga razobesite na vaši oglasni deski. Najdete ga na tej spletni strani kampanje na tej povezavi.
O odzivu ministrstva na sindikalni poziv vas bomo sproti obveščali!

Poziv ZSSS in SDTS ministrstvu na tej povezavi
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika, ki jih predlagata ZSSS in SDTS na tej povezavi