Novica št. 9/2021 (12. 2. 2021): Prevaliti strošek testiranja na delavca je nezakonito

Hitri test na covid-19 je v nekaterih dejavnostih, kot sta na primer šolstvo in zdravstvo, predpisan ukrep za preprečevanje širjenja okužbe na delovnih mestih. Delodajalci v drugih dejavnostih pa ga lahko uvedejo, če jim to kot utemeljeno priporoči stroka. Pri tem mora vsak delodajalec upoštevati, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 14. členu določa: »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj

A skupna izjava sindikalnih central z dne 11. 2. 2021 opozarja na nezakonite prakse nekaterih delodajalcev, ki od delavcev terjajo, naj si sami priskrbijo negativni test na covid, če želijo delati. Mnogi delavci naj bi zato porabili več ur svojega prostega časa za testiranje in ga nekateri celo sami plačali. Sindikalne centrale zato pozivajo delodajalce, inšpektorat za delo in vlado, naj zagotovijo zakonitost.

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu naj preveri, ali je praksa pri delodajalcu v skladu s tolmačenji ministrstva za delo, ki smo vam jih predstavili v naši e-novici št. 4/2021:V kolikor delodajalec sprejme ukrep testiranja delavcev z namenom zagotavljanja varnega in zdravega dela v delovni sredini, nosi tudi stroške testiranja, saj takšni ukrepi ne smejo bremeniti delavcev. Na podlagi interventne zakonodaje plačilo delodajalca za testiranje delavcev na SARS-CoV-2, na katera jih napoti delodajalec, ne šteje za boniteto, kar pomeni, da finančno ne obremeni delavcev. Nadalje je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Ur. list RS št.203/2020) uredil pomoč delodajalcem in samozaposlenim za izvedbo hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2.

Če delodajalec kljub pozivom morebitne nezakonite prakse in njenih posledic takoj ne odpravi, naj delavski zaupnik v skladu z 48. členom ZVZD-1 k ukrepanju pozove inšpekcijo za delo.

Glej skupno izjavo sindikalnih central na tej povezavi

Srečno in varno!