E-novica ZSSS 23/2022 (20. 5. 2022): Priporočilo Evropske komisije: COVID-19 naj bo poklicna bolezen 

Evropska komisija je 19. 5. 2022 sporočila javnosti, da bo dopolnila svoje Priporočilo z dne 19. 9. 2003 glede Evropskega seznama poklicnih bolezni, s katerim državam članicam EU priporoča, katere bolezni naj uvrstijo na svoje nacionalne sezname poklicnih bolezni. V priporočeni seznam bo namreč vnesla tudi COVID-19 v dejavnostih z dokazanim večjim tveganjem okužbe.

Evropska komisija je sklenila dopolniti svoja priporočila iz leta 2003 na podlagi enotnega glasovanja 18. 5. 2022 predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev vseh držav članic EU na seji  Svetovalnega odbora EU za varnost in zdravje pri delu (ACSH). Glasovali smo, da je treba COVID-19 priznati kot poklicno bolezen na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter pomoči na domu, v primeru pandemije pa še v sektorjih, kjer pride do izbruha bolezni v dejavnostih z dokazanim tveganjem okužbe. Za razglasitev COVID-19 za poklicno bolezen sem 18. 5. 2022 glasovala tudi izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm, ki sem po sklepu Ekonomsko-socialnega sveta predstavnica slovenskih delavcev v ACSH.

Po mnenju Evropske komisije je razglasitev COVID-19 za poklicno bolezen v skladu s Strateškim okvirom EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027 – Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu dela, saj je eden strateških ciljev povečanje pripravljenosti na morebitne prihodnje zdravstvene krize. To zahteva tudi več podpore delavcem med morebitnimi prihodnjimi valovi COVID-19.

Komisija bo torej na podlagi mnenja ACSH posodobila svoje priporočilo s seznamom poklicnih bolezni in dejavnikov, ki jih lahko povzročijo. Cilj je, da države članice prilagodijo svoje nacionalne sezname v skladu s posodobljenim priporočilom. Če bo poklicna bolezen v posamezni državi članici uvrščena na nacionalni seznam, bodo lahko delavci v ustreznih sektorjih, ki bodo na delovnem mestu zboleli za COVID-19, pridobili posebne pravice v skladu z nacionalnimi predpisi, na primer pravico do odškodnine.

Sedaj moramo torej samo še počakati, da Evropska komisija izpelje dopolnitev svojega priporočila, ki mu bo najverjetneje kmalu sledila tudi Slovenija.

Kot je znano, velja COVID-19 v Sloveniji za poškodbo pri delu in ne za poklicno bolezen, čeprav je ZSSS že leta 2020 ministra za zdravje pozvala, naj COVID-19 razglasi za poklicno bolezen. Po podatkih IRSD je bilo v Sloveniji v letu 2021 prijavljenih 1.944 poškodb pri delu zaradi COVID-19 in od tega 1.623 lažjih, 283 kolektivnih in 38 hujših. Ali se je katera od teh 38 “hujših” nezgod pri delu končala s smrtjo, pa IRSD ne ve, saj da “delodajalci na inšpektorat niso prijavili takšnih nezgod, najverjetneje iz razloga, ker so pred smrtjo delavcev že prijavili hujšo ali lažjo nezgodo in potem prijav niso več popravljali”. Vemo pa iz podatkov, ki jih je zbral ETUC, da so v drugih državah, kjer znajo voditi statistiko o smrtnih poklicnih boleznih pri delu, zabeležili kar precej smrtnih primerov zlasti v zdravstvu. ZSSS terja od slovenske države, da končno vzpostavi zanesljiv sistem beleženja posledic poklicnih bolezni.

Sporočilo javnosti Evropske komisije 19. 5. 2022 (v angleščini) na tej povezavi

Glej poziv predsednice ZSSS Lidije Jerkič, naj bo COVID-19 v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen, E-novica ZSSS št. 18/2020 z dne 27. 3. 2020 

Slovenski seznam poklicnih bolezni na tej povezavi

Poročilo IRSD za 2021 o številu nezgod pri delu zaradi COVID-19 na tej povezavi

___________________________________

Dodatno:

60/2022: Dopolnitev evropskega seznama poklicnih bolezni

22/2020: COVID-19 kot poškodba pri delu

18/2020: COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen