Standardi

Kaj je standard?

Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti ali njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. Standardi naj bi temeljili na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj z namenom doseganja optimalnih koristi za skupnost (SIST EN 45020:2007, 3.2)

Citirano po: http://www.sist.si/kaj-je-standard.html


Standardi so pomembni tudi za delavce!

Služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je v pomoč delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu marca 2019 izdala v spletni obliki novo publikacijo z naslovom »Vodnik za delavske zaupnike »ISO 45001 – Uporaba novega standarda o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je namreč v slovenščini in angleščini 1. 2. 2019 izdal novi slovenski standard SIST ISO 45001:2018, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo, ki ga bodo v prihodnjosti pridobila številna slovenska podjetja. Pričakuje se nenazadnje, da bo ta standard najbrž pomemben pri pridobivanju posla na mednarodnem tržišču.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 45. členu med drugim določa tudi, da mora delodajalec delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. Mednje sodi prav gotovo tudi vzpostavljanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu z novim standardom ISO 45001:2018. V novi publikaciji je zato vrsta nasvetov za delavske zaupnike, kako smiselno in učinkovito sodelovati v procesu pridobivanja certifikata po tem standardu.

Ker pa je standardizacija za marsikoga povsem novo področje, smo za vas v slovenščino prevedli tudi informacijski letak Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) z naslovom»Standardi so pomembni tudi za delavce«.

Vabimo vas, da si oba kratka v slovenščino prevedena dokumenta o standardih VZD preberete! Gotovo vama bosta v pomoč.

Do obeh dokumentov s klikom na naslednji povezavi:

 

Povezani prispevki:

Novi mednarodni standard upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu – ISO 45001
Prehod iz OHSAS 18001:2007 na mednarodni standard za sistem vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu ISO 45001:2018Prehodno obdobje se izteče 12. 3. 2021!

Nabor standardov za medicinske pripomočke in osebno zaščitno opremo

 

Zaščitne maske FFP3

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanj

Zaščitne maske FFP2

Standard: SIST EN 149:2001+A1:2009

Opis standarda: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanj

Kirurške maske

Standard: SIST EN 14683:2019+AC:2019

Opis standarda: Medicinske maske za obraz – Zahteve in preskusne metod

Zaščitna očala

Standard: SIST EN ISO 12312-1:2013/A1:2015; SIST EN 166:2002

Opis standarda: Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312 1:2013/Amd 1:2015); Osebno varovanje oči – Specifikacije

Zaščitna obleka

Standard: SIST EN ISO 13688:2013; SIST EN 14126:2003/AC:2005

Opis standarda: Varovalna obleka – Splošne zahteve (ISO 13688:2013); Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije

TYVEK zaščitni plašč (tip 6)

Standard: SIST EN 13034:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in tipa PB [6])

TYVEK zaščitni plašč (tip 5)

Standard: SIST EN ISO 13982-1:2005/A1:2011

Opis standarda: Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci – 1. del: Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5) (ISO 13982-1:2004)

TYVEK zaščitni plašč (tip 3 in 4)

Standard: SIST EN 14605:2005+A1:2009

Opis standarda: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])

Pokrivalo

Standard: SIST EN 13795-2:2019

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Zaščita za obuvala

Standard: SIST EN 13795-2:2020

Opis standarda: Operacijska oblačila in pokrivala – Zahteve in preskusne metode – 2. del: Čista oblačila

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-2:2020

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti penetraciji (ISO 374-2:2019)

Rokavice

Standard: SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018

Opis standarda: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji – Dopolnilo A1 (ISO 374-1:2016/Amd 1:2018

Rokavice

Standard: SIST EN 455-1:2001

Opis standarda: Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti luken

Rokavice

Standard: SIST EN 420:2003+A1:2010

Opis standarda: Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode