DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Evropski teden boja proti raku, 25. do 31. maj 2020

 

Evropski teden boja proti raku  je vsakoletna evropska kampanja, ki bo letos potekala od 25. do 31. maja 2020. Cilj je ozaveščanje o boju proti raku, dostopu do zdravljenja in podpori za osebe, ki so premagale raka. Letošnji teden se bo zaključil 31. maja 2020 z »Dnevom brez tobaka«. Boj proti raku seveda vključuje tudi boj proti poklicnemu raku, ki ga povzročajo karcinogeni na delovnem mestu.

Na Evropski teden boja proti raku opozarjamo na kampanje za preprečitev poklicnega raka, ki jih od leta 2015 dalje izvaja Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu:

Odpravite poklicnega raka

Varno delo na soncu

“NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA”: IZPUŠNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV

“NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA”: SMRTONOSNOST VDIHLJIVEGA PRAHU KRISTALNEGA KREMENA

Evropski teden boja proti raku je priložnost, da preverimo tudi, kakšne informacije za preprečevanje poklicnega raka najdemo na spletni strani evropske pobude za boj proti poklicnim rakom »Načrt za karcinogene« (angleško Roadmap on Carcinogens), o nastanku katere smo v naših e-novicah prvič poročali leta 2016. Njen glavni namen je izmenjava rešitev in primerov dobre prakse pri varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem. Širi ozaveščenost o možnostih nadomeščanja rakotvornih snovi z varnejšimi alternativami. Opise in video predstavitve primerov dobre prakse najdete na tej povezavi. Vsakdo med nami lahko postane podpornik pobude »Načrt za karcinogene«.

Različne vrste karcinogenih snovi povzročajo različne vrste rakov, zato so na spletni strani te evropske pobude med drugim tudi v slovenščini na voljo kratki letaki o posameznih rakotvornih snoveh, v katerih je pojasnjeno, za kakšno snov gre, kdo je lahko ogrožen, kako snov vpliva na ljudi in kaj lahko delodajalec stori, da prepreči ali zmanjša izpostavljenost delavcev. Ozaveščenost o tveganjih je prvi korak prevencije poklicnega raka!

DEJSTVA O AKRILAMIDU

DEJSTVA O AZBESTU

DEJSTVA O BENZENU

DEJSTVA O BERILIJU

DEJSTVA O KADMIJU

DEJSTVA O ŠESTVALENTNEM KROMU

DEJSTVA O IZPUŠNIH PLINIH DIZELSKIH MOTORJEV

DEJSTVA O ETILENOKSIDU

DEJSTVA O FORMALDEHIDU

DEJSTVA O LESNEM PRAHU

DEJSTVA O HIDRAZINU

DEJSTVA O SVINCU

DEJSTVA O NIKLJU

DEJSTVA O POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKIH (PAO)

DEJSTVA O KREMENOVEM PRAHU

DEJSTVA O TRIKLORETILENU

DEJSTVA O VINILKLORIDU

DEJSTVA O HLAPIH, KI NASTAJAJO PRI VARJENJU – VKLJUČNO S CR(VI) SPOJINAMI

Loading...